ארגון העבודה הבינלאומי (ILO) פרסם השבוע את תחזית התעסוקה והחברה בעולם לשנת 2018, והבשורות לא טובות (גם אם לא מאוד מפתיעות). העולם הוא, אמנם, לא קטן, וניתן למצוא פערים ניכרים במצבם של אזורים שונים, אך עם זאת מצליחה התחזית להעניק פרספקטיבה עולמית לתופעות שאנחנו חווים בשוק העבודה המקומי, ואולי הצצה מקדימה לתוצאות התהליכים שעוברים עליו.

על פי מחברי התחזית, הצמיחה הכלכלית תשמור על שיעור נמוך אך יציב, ועם זאת לא תחלחל אל העובדים: שיעור האבטלה בעולם ירד רק בעשירית האחוז בשנה הקרובה. אך לא רק נתוני האבטלה מעוררים דאגה, שיעור המועסקים בצורות העסקה פוגעניות צפוי לגדול אף הוא, ופתרון לתופעה לא נראה באופק.

העובדים לא נהנים מפירות הצמיחה

אחרי שהגיע לשפל של 3.2% ב-2016, רשמה הצמיחה הכלכלית עלייה קלה, ועמדה על שיעור של 3.6% ב-2017. על פי תחזיות ה-ILO, תשמור הצמיחה העולמית על שיעור נמוך, אך יציב, של 4% ב-2018.

עם זאת, מציינים אנשי הארגון כי ההתאוששות בשיעורי הצמיחה לא תביא בהכרח לשינויים חיוביים בשוק העבודה העולמית.

על פי התחזית, אמור שיעור האבטלה העולמי לרשום ירידה קלה בשנה הקרובה, לראשונה מזה שלוש שנים, ולעמוד על 5.5% (לעומת 5.6% ב-2017). אך הגידול במספר מחפשי העבודה יביא לכך שמספר המובטלים יישאר גבוה -מעל ל-192 מיליון ב-2018, עם עלייה במספרים במדינות מתפתחות וצומחות. העובדה כי 35% מהצעירים בעולם, המצטרפים הטריים לשוק העבודה, מובטלים, מהווה איתות מדאיג.

נתון נוסף המעיד כי הצמיחה לא מחלחלת לעובדים, שהופיע בדוח שפרסם הארגון בדצמבר 2017, הוא זה לפיו ל-4 מיליארד בני אדם, ברחבי העולם, אין הגנה סוציאלית בסיסית.

גידול בתעסוקה פגיעה

שיעורי התעסוקה והאבטלה אינם המדדים היחידים למצב שוק העבודה, והעובדים בו. כמו בדוחות קודמים של ארגון העבודה, גם הפעם מתריעים מחברי המסמך כי המגמה העולמית המטרידה ביותר היא באיכות העבודות החדשות שנוצרות.

דגש מיוחד מעניקה החזית לתופעת ההעסקה הפגיעה. מונח המתייחס לעובדים עצמאיים או בני משפחה המסייעים בפרנסת משק הבית, על פי רוב ללא חוזה העסקה או מעמד פורמלי. על כן, עובדים בקבוצה זו חשופים במיוחד לתנאי עבודה ירודים ושכר נמוך. עובדים כאלו גם לא זוכים לייצוג של איגודים מקצועיים והם, למעשה, "חסרי קול" בכל הנוגע למצבם.

ההתקדמות המשמעותית שנרשמה בעבר במאבק לצמצום תופעה זו נעצרה, למעשה, בשנת 2012. בשנה שעברה הועסקו כ-42% אחוזים מהעובדים בעולם – 1.4 מיליארד בני אדם – בצורות תעסוקה הנחשבות לפגיעות. קבוצה זו מהווה חלק גדול במיוחד בשווקי העבודה של הכלכלות המתפתחות והמתעוררות (מעל 76% ו-46% בהתאמה).

שינוי במגמת הצמיחה של ההעסקה הפגיעה לא נראה באופק, ואנשי ה-ILO צופים כי 17 מיליון בני אדם יצטרפו לקבוצת עובדים זו בכל אחת מהשנים 2018 ו-2019.

מעבר לכלכלת שירותים

מגמה נוספת בשוק העבודה העולמי, אותה ניתן לזהות גם במשק הישראלי, היא המעבר מענפי החקלאות והתעשייה לענפי השירות. מגמה שבין היתר צפויה להשפיע גם על איכות העבודה.

למעשה, חלק ניכר מהעבודות בענפי השירות הן חלק מהכלכלה הלא-פורמלית או מתקיימות בצורה של העסקה פגיעה, במיוחד במדינות צומחות או מתפתחות. המעבר לכלכלת שירותים מייצר יותר משרות חלקיות ופחות וזמניות.

לטענת אנשי ה-ILO, ללא מעורבות ממשלתית, המעבר לכלכלת שירותים, והצמיחה המשמעותי במספר המשרות בענף זה לעומת אחרים, עשוי לייצר מצב בו לא יהיה ניתן להפחית את העבודה הפגיעה ולא יירשם שיפור באיכות העבודה ברמה העולמית.

אוכלוסייה מזדקנת

העלייה בתוחלת החיים, לצד הירידה בשיעורי הלידה, הביאה לירידה משמעותי בשיעור הצמיחה של אוכלוסיית העולם, מגמה הצפויה להימשך בעשורים הקרובים. אחת ההשלכות המיידיות של מגמה זו היא שקצב הגידול כוח העבודה בעולם לא יהיה מסיק כדי לפצות על המספר ההולך וגדל של גמלאים. לכן, צופים בארגון העבודה, יווצר לחץ על מערכות הפנסיה המקומיות, כמו גם על הכלכלות באופן כולל.

במדינות המפותחות, בהן קצב הזדקנות האוכלוסייה מהיר בהרבה, מעריכים כי עד שנת 2030 יהיו קרוב לחמישה בני 65 ומעלה על כל עשרה בגילאי כוח העבודה. בשנת 2017 עמד נתון זה על 3.5.

בינתיים, הזדקנות האוכלוסייה מובילה בהכרח לעלייה בגיל הממוצע של כוח עבודה. בעולם, הגיל הממוצע של צפוי לעלות מארבעים ב-2017, עד ל-41 בשנת 2030. הגיל הממוצע גדל בקצב מהיר יותר באירופה ובמזרח אסיה, בעיקר סין.

מגמות אלה מציבות מספר אתגרים, כולל שמירה על גמלאים מפני  עוני, קידום עבודה הוגנת לכוח עבודה מזדקן, וסיוע לעובדים מבוגרים להסתגל לשינויים בעולם העבודה.

ה-ILO ממליץ להתמגן, כבר עכשיו, ממצב של הפקרות של עוני בזקנה ולבצע פעולות בשוק העבודה היום על מנת להתמודד עם המצב הצפוי.

על פי הדוח יש לייצר הבטחת הזדמנויות נאותות בשוק העבודה עבור כולם, תוך שיפור התוצאות בשוק העבודה. טיפוח היכולת העסקית של העובדים לאורך חייהם, כך על פי המחברים, תהווה המפתח להרחבת הזדמנויות התעסוקה שלהם, גם בגיל מבוגר.

בנוסף, מציעים אשי הארגון פעולות ממוקדות לעידוד השתתפותם של העובדים המבוגרים בתוכניות הכשרה לעדכון מיומנויות, כדי לסייע בהורדת הסיכון של ניתוק משוק העבודה ופרישה מוקדמת אשר יוסיפו לחץ על מערכות פנסיה.