מעל ל-35% מכלל המובטלים בעולם הם צעירים (בני 15 עד 24), כך על פי דוח חדש של ארגון העבודה הבינלאומי (ILO), העוסק בתעסוקת של צעירים בעולם. למרות ירידה משמעותית בשיעור האבטלה הכללי מספר הצעירים המובטלים נמצא במגמת עלייה. עוד עולה מהדוח כי הבעיה הניצבת בפני העובדים הצעירים אינה רק היעדר מקומות עבודה, אלא גם איכותן של המשרות הזמינות.

על פי אומדן ה-ILO, עומד מספר הצעירים המובטלים על 70.9 מיליון בני אדם. מדובר, כאמור, בשיפור משמעותי לעומת שנת 2009, אז עמד מספר המובטלים על 76.7 מיליון, אך להערכת הארגון, מספר זה צפוי לעלות ב-200 אלף בשנת 2018, ויעמוד על 71.1 מיליון מובטלים צעירים.

"התמודדות עם האתגרים ארוכי הטווח האלה בשוק העבודה והחברה, הניצבים פני הצעירים והצעירות בעולם, חיונית לא רק להשגת צמיחה בת-קיימא שמיטיבה עם כולם, אלא גם לעתיד העבודה והלכידות החברתית", אמרה סגנית מזכ"ל ה-ILO למדיניות ציבורית, דבורה גרינפלד.

העלייה המשמעותית ביותר בשיעור אבטלת הצעירים, בשנים 2016-2010, נרשמה בצפון אפריקה, מדינות ערב, אמריקה הלטינית ובאזור הקריביים. בניתוח המגמה העולמית, התקזזו עליות אלו עם השיפור בשווקי עבודת הצעירים באירופה, צפון אמריקה ואפריקה שמדרום לסהרה.

על פי מחברי הדוח, אין קשר בין הצמיחה הכלכלית בעולם כל השפעה על לעלייה בשיעור התעסוקה ואי-יציבות כלכלית, בחלקים שונים בעולם, מאיימת על ההישגים שנרשמו בתחום עבודת הצעירים. עוד עולה מהדוח כי יחס בין שיעור תעסוקת מבוגרים לזה של צעירים, נשמר ללא שינוי כבר קרוב לעשור, נתון המדגים את החולשה המובנית של צעירים בשוק העבודה.

אתגר האיכות

האתגר התעסוקתי של צעירים בעולם, עולה מהדוח, הוא לא רק היעדר מקומות עבודה, אלא גם, ואולי במיוחד, איכות המשרות הזמינות להם.

על פי נתוני ארגון העבודה, 39% מהעובדים הצעירים ( 160.8 מיליון ) בכלכלות המתעוררות והמתפתחות חיים בעוני מתון או קיצוני, כלומר משתכרים פחות מ -3.10 דולר ליום. מצב זה נוצר, בין היתר, משום שהם נכנסים לשוק העבודה כחלק מהכלכלה הלא פורמלית – העסקה ללא חוזי עבודה, ללא זכויות ותנאים סוציאליים, בשכר נמוך, ובדרך כלל בתנאי עבודה קשים.

תופרת בבנגלדש (צילום: AP Photo, File)

עבור רבים מהעובדים הצעירים, ההווה והעתיד נמצאים באותה כלכלה לא פורמלית. שלושה מתוך ארבעה צעירים וצעירות בעולם, מועסקים במתכונת זו, לעומת שלושה מתוך חמישה מבוגרים. במדינות מתפתחות, שיעור העובדים האלו גבוה אף יותר, ועומד על 19 מכל 20 צעירים.

נתון מדאיג נוסף מראה כי יותר משניים מכל חמישה צעירים בכוח העבודה העולמי הם מובטלים או עובדים עניים, מציאות קודרת המשפיעה על החברות בהן הם חיים בכל רחבי העולם.

צעירים נכנסים לשוק העבודה, לעתים קרובות, במתכונת של תעסוקה זמנית, מתוך ידיעה שהם לעולם לא יוכלו להשיג "ביטחון תעסוקתי". הדוח מראה, לא במפתיע, כי יש להם סיכוי גבוה יותר להתקדם לתעסוקה יציבה ומספקת, בכלכלות המפותחות והמתעוררות. גורם מכריע במעבר זה, על פי מחברי הדוח, הוא ההשקעה בחינוך איכותי ובפיתוח מיומנויות, שכן ככל שאדם צעיר לומד יותר, כך מתקצר זמן המעבר לתעסוקה.

"התמודדות עם האתגרים ארוכי הטווח האלה בשוק העבודה והחברה, הניצבים פני הצעירים והצעירות בעולם, חיונית לא רק להשגת צמיחה בת-קיימא שמיטיבה עם כולם, אלא גם לעתיד העבודה והלכידות החברתית", אמרה סגנית מזכ"ל ה-ILO למדיניות ציבורית, דבורה גרינפלד.

פחות תעשייה, יותר שירותים

מבחינת המגמות בעשור האחרון עולה כי ענפי התעסוקה העיקריים, בהם מועסקים צעירים הם שירותים פיננסיים; מסחר, בתי מלון ומסעדות; תחבורה ואחסון, מידע ותקשורת; ושירותי בריאות (כולל מטפלות ועבודה סוציאלית). לצד זאת, נרשמה הצטמצמות במספר המשרות התעשייתיות.

העובדים הצעירים נהנים גם מהבנה טכנולוגית טובה יותר, יחסית לעובדים המבוגרים, ומספר הולך וגדל של צעירים משתמשים בהבנה זו כמקור פרנסה. עם זאת, חשוב לציין כי יש הבדלים משמעותיים בין אזורים שונים בכל הקשור למגמה זו, בהתאם לרמת הנגישות לטכנולוגיה והשיעור בו היא מוטמעת בחברה.

תהליכי האוטומציה והדיגיטציה שעוברים על שוק העבודה, מציבים אתגרים נוספים לצעירים – אם כי השפעתם תהיה בלתי אחידה על פני מדינות, מגזרים, ושכבות גיל. מספר הולך וגדל של מחפשי עבודה ויזמים צעירים משתמשים באינטרנט למציאת צורות העסקה חדשות ומגוונות, כדוגמת מה שמכונה (בטעות) "הכלכלה השיתופית", שיכולות להציע גמישות תעסוקתית ולהרחיב את מקורות ההכנסה.

עם זאת, צורות העסקה אלה נושאות גם מספר סיכונים משמעותיים: כולל הכנסה נמוכה, חוסר וודאות לגבי המשכיות התעסוקה או גובה ההכנסה, והיעדר זכויות סוציאליות כמו דמי הבראה, חופשה בתשלום ועוד.

הפתרון – מדיניות מחושבת ומכוונת

על מנת להתמודד עם הבעיות העומדות בפני העובדים הצעירים, קוראים מחברי הדוח לעצב מדיניות המביאה בחשבון את השינויים הטכנולוגיים המהירים בשוק העבודה, ומעניקה לצעירים ולצעירות את הכלים להתמודד איתם.

צעירים נכנסים לשוק העבודה, לעתים קרובות, במתכונת של תעסוקה זמנית, מתוך ידיעה שהם לעולם לא יוכלו להשיג "ביטחון תעסוקתי"

"יש להעמיד בראש סדר העדיפויות הלאומיים השקעה במנגנוני למידה ארוכת טווח, פיתוח מיומנויות טכנולוגיות, ויישום אסטרטגיות בכל ענפי התעסוקה שמרחיבות את מספר המשרות הוגנות ומתמודדות עם  החולשות של המקופחים ביותר", אמרה ראש המחלקה למדיניות תעסוקה ב-ILO, עזיטה ברר עוואד.