המו"מ בין ועד העוזרות המשפטיות לשופטים, הנהלת בתי המשפט ומשרד האוצר נכנס אל השעות הקטנות של הלילה בערב החג – אך נראה שהליך הגישור בין הצדדים נכשל. אמש שלחה יו"ר הוועד, עו"ד שרית טוביס, מכתב להנהלת בתי המשפט ולממונה על השכר באוצר ובו הבהירה כי החל מיום ראשון הקרוב יפתחו בשביתה ללא הגבלת זמן. "אנו זמינים למשא ומתן מיום ליום, בכל שעה ובכל מקום, כדי לסיים אחת ולתמיד את הסכסוך הזה ולהגיע להסכם קיבוצי בר קיימא לטובת העוזרים המשפטיים, השופטים, מערכת המשפט והציבור כולו", הבהירה.

במקביל, פנה ועד העובדים במכתבים גם לכלל השופטים בכלל הערכאות. "אנו נאלצים לעדכן אתכם, בצער, כי בשל עמדתה הכוחנית והבלתי-מתפשרת של המדינה – כשל הליך הגישור בין הצדדים", כתבו. "בחלוף עשור של מאבק על זכויות העוזרות והעוזרים המשפטיים, בו עברנו דרך חתחתים ארוכה שכללה הקמת התארגנות קיבוצית פורצת דרך, ולאחר שנאלצנו לפנות לבתי הדין לעבודה ולבג"ץ על מנת לממש את זכויותינו, אנו נתקלים בגישה שאינה הגונה מצד המדינה, אשר מסרבת להגיע להסכמות אשר יהיה בהן כדי להביא לכלל סיום הוגן של הסכסוך באופן שישרת את כל הצדדים ואת האינטרס הציבורי".

אנו נאלצים לעדכן אתכם, בצער, כי בשל עמדתה הכוחנית והבלתי-מתפשרת של המדינה – כשל הליך הגישור בין הצדדים

"חרף העובדה שמדיניות קציבת הכהונה שנהגה במשך שנים הוכרזה כמדיניות פסולה בידי בג"ץ, העוזרים המשפטיים הביעו נכונותם ללכת לקראת המדינה ולהסכים למודל העסקה ללא קביעות, אשר מותיר בידי השופטים והמדינה גמישות ניהולית חסרת תקדים בסוגיית סיום העסקתם, באופן שאין לו אח ורע בשירות המדינה", ציינו. "חרף הסכמה חסרת תקדים זו, ובניגוד גמור למושכלות יסוד, המדינה ממשיכה לדרוש ירידה בשכר לכלל העוזרים המשפטיים".

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

עוד נכתב כי העוזרים המשפטיים יודעים שהשופטים מעריכים את תרומתם החשובה של העוזרות והעוזרים המשפטיים לעשיה השיפוטית. "צר לנו כי בניגוד אליכם, זרועותיה האחרות של המדינה אינן מעריכות את תרומתם הרבה למערכת באותו האופן. חשוב לנו להדגיש בפניכם שעשינו כל שלאל ידינו על-מנת להימנע משביתה שברור לנו שמקשה בראש ובראשונה על עבודתכם". המכתב הסתיים בתודה על התמיכה וההבנה כלפי העוזרות והעוזרים המשפטיים "בימים לא פשוטים אלה" ותקווה שמשרד האוצר והנהלת בתי המשפט יניחו על שולחן המשא ומתן הצעה "ראויה המכבדת את תפקידם ותרומתם של העוזרים המשפטיים".

הפגנת העוזרות המשפטיות, אפריל 2017 (צילום: דבר ראשון).

העוזרות המשפטיות לשופטים, עורכות דין מוסמכות המסייעות לשופטים בעבודה המשפטית ובניסוח פסקי הדין, נאבקות מזה כעשור על זכות ההתארגנות שלהן – במאמץ להגיע לחתימת הסכם קיבוצי ראשון. מרביתן המוחלט של המכהנות בתפקיד זה הן נשים.

התעמרות קיבוצית

הליך הגישור החל לאחר פסיקת בג"צ אשר קבע, לאחר קרוב לעשור בו העוזרות המשפטיות נאבקות על זכות ההתארגנות שלהן ורצונן להגיע להסכם קיבוצי, כי הנהלת בתי המשפט מחויבת לשבת איתן למשא ומתן – לרבות על סוגיית הגבלת משך הכהונה שלהן. "הפערים בין הצדדים הם עדיין משמעותיים ואנו מצויים במבוי סתום", כתבה טוביס במכתבה למנהל בתי המשפט, מיכאל שפיצר, ולממונה על השכר, ערן יעקב. "יתר על כן, בד בבד עם הליכי המו"מ והגישור לחתימה על הסכם עקרונות קיבוצי, מוסיפה הנהלת בתי המשפט לפגוע ללא הרף בתנאי ההעסקה של העוזרים המשפטיים ולהרע אותם. זאת, באופן העולה לכדי התעמרות קיבוצית של ממש. ועד העוזרים המשפטיים לא יבליג עוד על הפגיעה בסקטור ועל ההתדרדרות ההולכת ונמשכת במצבו".

ועד העובדים מעלה טענות חמורות כנגד הנהלת בתי המשפט, אשר במקביל למו"מ התעקשה שלא לעצור את מהלך הקמתו של דור ב' באופן חד צדדי בקרב העוזרות המשפטיות, תוך גיוס עובדות חדשות בתנאים פחותים, לעיתים אף בלא ליידע אותן על כך. לצד זאת, ובניגוד לרוח פסיקת בג"צ – התעקשה הנהלת בתי המשפט להאריך את משך כהונתן של עוזרות משפטיות המכהנות למעלה מ-3.5 שנים אך ורק בחצי שנה בכל פעם – דבר הפוגע בביטחונן התעסוקתי ובמעמדו הארגוני של ועד העובדות.

בנוסף, טוענות העוזרות המשפטיות כי הנהלת בתי הדין אף אינה מכבדת פסק דין נוסף שניתן לפני למעלה משנה הקובע כי על הנהלת בתי המשפט לשלם להן בגין שעות נוספות שביצעו ושהן מבצעות. לטענתן טרם שילמה ההנהלה את מלוא שווי השעות הנוספות שביצעו העוזרות המשפטיות בין 2007 ל-2017, כשעל השנים 2007-2009 לא שולמו שעות נוספות כלל. בעקבות אותו פסק דין הורתה הנהלת בתי המשפט שלא לאפשר יותר לעוזרות המשפטיות עבודה בשעות נוספות – זאת מבלי לשנות את עומס העבודה המוטל עליהן – תוך שהן נדרשות למעשה להמשיך ולבצע את העבודה בשעות נוספות ובלא תשלום, זאת בידיעת השופטים הממונים עליהן.

על פי נתונים שהוצגו לוועד על ידי משרד האוצר, על אף ריבוי המשרות הלא מאויישות התדלדל מספר העוזרות המשפטיות המועסקות מ-650 בשנה שעברה ל-550 השנה – זאת לטענתם בשל תנאי הגיוס הלא אטרקטיביים שנוצרו בעקבות מיסוד דור ב' במקצוע, וגרירת הרגליים של ההנהלה והאוצר בחתימה על ההסכם הקיבוצי.

סכסוך העבודה הנוכחי החל בתחילת דצמבר 2017. במרץ שנה שעברה שבתו העוזרות המשפטיות במשך 36 יום כחלק ממאבקן לחתימת ההסכם הקיבוצי, שביתה אשר יצרה עומסים כבדים במערכת המשפט.

בתגובה להודעה על השביתה המתוכננת ולמכתבן של העוזרות המשפטיות לשופטים, שלח גם סגן מנהל בתי המשפט לענייני מנהל, אליקים אבולעפיה, מכתב לשופטים בשם ההנהלה:

"כמי שמרכז מטעם הנהלת בתי המשפט את המשא ומתן האינטנסיבי עם העוזרים המשפטיים מזה תקופה ארוכה, אבקש לעדכן אתכם על דעת ראשי המערכת בדבר מצב הדברים נכון לעת הזו ובמיוחד בשים לב לתכתובות השונות המופצות ברגעים אלו מטעם גורמים שונים" ציין במכתבו. לדבריו בערב יום רביעי התקיימה ישיבה בהשתתפות הממונה על השכר ויו"ר ההסתדרות, בעקבות הצעה שהציג בפני הצדדים המגשר יובל רכלבסקי. לדבריו בסוף הישיבה שנסתיימה שעת לילה מאוחרת "הפער שנותר בין הצדדים היה מצומצם וממוקד. על רקע זה ההודעות בעניין יציאה לשביתה ללא הגבלת זמן שנשלחו לציבור השופטים והעוזרים המשפטיים החל מאתמול בלילה מעוררות תמיהה ונתקבלו בהפתעה רבה".

"נוכח המאמצים הרבים שנעשו והפער המצומצם כאמור, כל שנותר הוא לסיים את הסכסוך ולא להעצים אותו. היציאה לשביתה בנסיבות אלה היא מהלך מיותר וההצדקות שניתנו לכך כביכול אין בינן ובין המשא ומתן שהתנהל ובין ההסכמות שהושגו ולא כלום. מהלך זה של יציאה לשביתה, לבד מן הנזק הכבד והמיותר לתפקודה של הרשות השופטת, מסכן באופן ממשי את ההסכמות המשמעותיות שכבר הושגו במשא ומתן ושאותן ניתן היה לגבש לו ההסכם היה משתכלל".

אבולעפיה קרא לעוזרות המשפטיות לשוב לשולחן המו"מ בלא לאיים בשביתה, והבהיר: "בנסיבות שנוצרו אנו שומרים לעצמנו את הזכות לנקוט בכל אמצעי העומד לרשותנו כדי לשמור על תפקודה התקין של הרשות השופטת ועל העבודה הסדירה בבתי המשפט ובסיוע לשופטים".