ההסתדרות תאפשר למבקשי מקלט תחת הגנה קבוצתית להצטרף אליה כחברים, כך הוסכם אמש (רביעי)בהליך בוררות שהתקיים בעתירה שהגישה סיעת חד"ש בהסתדרות לרשות השיפוט, זאת בניגוד לעמדתם הראשונית של מוסדות ההסתדרות.

בתחילת השנה פעלו אנשי חד"ש, לצד פעילים וארגונים חברתיים נוספים, לצירופם של 30 מבקשי מקלט לשורות ההסתדרות. אלא שבארגון טענו אז כי הסתדרות יכולה אמנם לייצג עובדים אלה מול מעסיקיהם באופן פרטני, אך לא יכולה לקלוט אותם לחברות מלאה בשל העובדה שאינם מקבלים רישיונות עבודה מהמדינה, ולכן מועסקים שלא כדין.

העובדים וסיעת חד"ש בהסתדרות עתרו בנושא לרשות השיפוט, באמצעות עו"ד מור סטולר, בטענה כי דחייתם מנוגדת לקבוע בחוקת ההסתדרות על פיה עובד זר רשאי להתקבל כחבר מלא בארגון – גם במידה ואינו אזרח ישראל.

העתירה נדונה על ידי דיינית רשות השיפוט, עו"ד מורן סבוראי, ובסופה נקבע בהסכמת הצדדים כי מבקשי מקלט אשר יציגו בפני ההסתדרות אשרה תקפה, המעידה כי הם חוסים תחת הגנה קבוצתית בישראל, או שהם במעמד של תיירים עם אשרת עבודה – יוכלו להתקבל כחברים מלאים בארגון, בכפוף לכך שלא יעברו על איסור או הגבלה על עבודה על פי אשרותיהם. עוד נקבע כי שניים מהעותרים, שכבר הציגו מסמכים אלה, יתקבלו באופן מיידי, והיתר לאחר שיציגו את המסמכים.

על אשרות השהיה של מבקשי מקלט החוסים תחת הגנה קבוצתית נכתב כי האשרה אינה מהווה אישור עבודה – אולם אף על פי כן, התחייבה בעבר המדינה בפני בג"ץ שלא תטיל קנסות כנגד מי שמעסיק בעלי אשרה כזו. בכך, יצרה למעשה המדינה קבוצת עובדים שמעמדה וזכויותיה אינן ברורות, והם חשופים יותר לפגיעה.

בישראל חיים כיום כ-36.6 אלף אנשים שחצו את גבול מצרים שלא כחוק. 71% מהם מאריתראה, ו-20% נוספים מסודן – וזכאים להגנה קבוצתית כאמור. בסוף אפריל הודתה המדינה כי תוכניתה לגרש את אותו חלק מקבוצה זו אשר לא הגיש בקשת מקלט, או שבקשתו הפרטנית נדחתה, מבוטלת בשל היעדר הסכם עם מדינה שלישית המוכנה לקלוט אותם – זאת לאחר שראש הממשלה הודיע בתחילת אפריל על ביטול ההסכמה עם נציבות הפליטים של האו"ם לקלוט כ-16 אלף איש במידה ומדינת ישראל תתחייב לקלוט מספר דומה. בסוף מאי הודיעה המדינה כי תעניק מעמד זמני לכ-300 פליטים מאיזורים בסודן בהם מתרחש רצח עם. עם זאת, המדינה אינה בודקת את רובם המוחלט של בקשות המקלט המוגשות לה.

מלבד מבקשי המקלט, בישראל כ-74 אלף שוהים בלתי חוקיים שנכנסו לשטחה באשרת תייר, וכ-18.4 אלף עובדים זרים שפג תוקף אשרות השהיה שלהם מבלי שיצאו את הארץ.