מנכ"ל תאגיד השידור הציבורי 'כאן' אלדד קובלנץ פנה למנכ"לית הטלוויזיה החינוכית בדרישה שארכיון התחנה יעבור לרשות התאגיד עוד טרם הפסקת שידוריה ב-14 באוגוסט, ואף טרם נחתם הסכם בנוגע לפיצויי הפיטורין שיקבלו העובדים. אריאל יעקובי, יו"ר הסתדרות עובדי המדינה בתגובה ל'דבר ראשון': "כל הנכסים של הטלוויזיה החינוכית, ובכללם הארכיון – נמצאים בתוך תהליך סכסוך העבודה עד שיחתם הסכם קיבוצי לעניין סגירת המסגרת הזו. כל עוד לא סוגרים את המסגרת שנקראת 'הטלוויזיה החינוכית' – הנכסים הללו נשארים עם העובדים".

"כפי שהובהר על ידי נציגי התאגיד בעבר", כתב קובלנץ לד"ר אורנה שמחון מנכ"לית החינוכית כי "העובדה כי טרם נחתם הסכם בעניינם של עובדי החינוכית אינה יכולה להשליך על מחוייבות החינוכית להעביר לתאגיד את כל החומרים הדרושים לו לשם היערכות לתחילת שידורי ערוץ הילדים והנוער. החומרים הללו הינם נכסי ציבור והחזקתם כ'בני ערובה' עד להסדרת הסכם קיבוצי אינה תקינה ולראייתנו אף אינה חוקית".

אולפן ערב חדש בטלוויזיה החינוכית (צילום: ניצן צבי כהן)

בתאגיד בונים על תכני העבר שהפיקה הטלוויזיה החינוכית, על מנת לעמוד במחוייבותם החוקית להקים ערוץ ילדים חדש אשר יחליף את שידוריה, זאת על אף שברשותם כבר כיום תכני ארכיון רשות השידור אותו ירשו עם סגירתה, הכוללים בין היתר גם תוכניות לילדים ולנוער. "בעוד כשלושה שבועות על התאגיד להתחיל לשדר את ערוץ הילדים והנוער", קבל קובלנץ. "התנהלות הטלוויזיה החינוכית פוגעת ביכולתנו לתכנן לוח שידורים, לבצע קליטה ובדיקה של קבצי הפקה באופן ראוי ועשויה בסבירות גבוהה להביא לתקלות משמעותיות בתחילת שידוריו של הערוץ החדש". עוד ציין קובלנץ כי במידה והארכיון יועבר רק במועד העליה לאוויר של הערוץ החדש, הדבר יפגע ביכולת הערוץ החדש לעלות לאוויר במועדו. לפיכך, ביקש את העברת הארכיון עד מחר – יום שלישי.

"נראה לי לא ראוי שדואגים לחומרים שעבדנו עליהם ואנחנו חתומים עליהם – אבל לאנשים לא" אמרה ל'דבר ראשון' לילך גבאי שזר, יו"ר ועד הטכנאים של הטלוויזיה החינוכית. "זו ממש הפקרה בוטה, ברמה הערכית. המקום הנמוך ביותר שהמדינה יכולה להיות בו. דה פקטו אף אחד לא דואג לנו. לארכיון דואגים – וכל עובדי החינוכית באי ודאות".

בשונה מרשות השידור, הסביר יעקובי, יו"ר הסתדרות עובדי המדינה, הטלוויזיה החינוכית אינה גוף עצמאי, כי אם יחידת סמך במשרד החינוך. נוסח החוק אמנם קובע כי התחנה תפסיק את שידוריה, אך אינו מסדיר את סגירת היחידה. "בשירות המדינה יש הסכמים קיבוציים הקובעים שסגירת יחידה יוצאת לפועל רק לאחר חתימת הסכם קיבוצי הקובע פתרון הולם לכל עובד ועד אז סגירת היחידה לא יוצאת לפועל. אנחנו לא נשחרר, לא את המבנה, לא את הארכיון ולא אף נכס אחר כל עוד אין הסכם קיבוצי. לא ראוי שהמדינה גוררת רגליים, ההסכם לא יבוא מעצמו".

רק לפני חודש פתח האוצר במשא ומתן מול הנהלת התחנה, ההסתדרות וועדי העובדים באשר להסדר פרישה מרצון, אולם בשל היעדר החלטה על סגירת היחידה נושא הפיטורין לעובדים לא הוסדר כלל. וועדי העובדים פנו לפני שבוע לנציבות שירות המדינה במכתב לפני בג"ץ, ובו טענו כי היעדר ההחלטה על סגירת התחנה נועדה לדחוק את העובדים לפרוש בניגוד לרצונם, ובתנאי הפרישה אותם מכתיב משרד האוצר.

הפגנת התמיכה בטלוויזיה החינוכית (צילום: ניצן צבי כהן).

"אני רואה חשיבות גדולה בסיוע לתאגיד השידור הישראלי לקיים החל מיום המעבר ערוץ טלוויזיה לילדים ולנוער כפי שהוא מחוייב על פי חוק", השיבה למכתבו מנכ"לית החינוכית ד"ר אורנה שמחון. "אך אני רואה חשיבות לא פחותה בצורך להקפיד ולהתנהל בסיטואציה המורכבת והייחודית שנוצרה ללא רמיסת זכויותיהם של עובדי החינוכית". עוד הזכירה שמחון לקובלנץ כי ביום חמישי האחרון לפנות בוקר אישרה הכנסת תיקון לחוק השידור הציבורי, על פיו על מנכ"ל התאגיד להציע לעובדי הטלוויזיה החינוכית משרות בתאגיד, בהיקף של 40 משרות מלאות ובלא חובת מכרז.

"בנוסף קבע המחוקק כי לעניין זה עלייך לאפשר לעובדי החינוכית להשיב להצעת העבודה בתוך 21 ימים מיום קבלתך, והצעתך חייבת להיות לפני יום המעבר כך שתאפשר קליטה של עובדים במספר או בשיעור של 40 משרות עד ליום המעבר", חידדה שמחון. "מאחר שאנו נמצאים 23 ימים בלבד לפני יום המעבר, על התאגיד לפעול על פי קביעת המחוקק ולהעביר הצעות לעובדי החינוכית בהתאם להסדר שהמחוקק קבע לאלתר. אני שבה ומדגישה את החובה הציבורית לנהל את כל הפעולות בסיטואציה המורכבת שנוצרה תוך שמירה על זכויותיהם של עובדי החינוכית המעוגנות בדין".

נזכיר כי שמחון החליפה את קובלנץ בתפקידו כמנכ"ל החינוכית לאחר מחאה חריפה של העובדים שטענו כי התעקשותו להחזיק בתפקיד מנכ"ל החינוכית ומנכ"ל תאגיד השידור הציבורי במקביל נגועה בניגוד אינטרסים חריף, בין היתר בשל העובדה שתאגיד השידור הציבורי צפוי על פי חוק השידור הציבורי לרשת את ארכיון החינוכית. מאז דחיית התיקון של ח"כ מיקי זוהר בכנסת, בניסיון אחרון להציל את הטלוויזיה החינוכית, נתגלעה מחלוקת גם בין שמחון לעובדים ולוועדים, לאחר שבמהלך סוף השבוע הקרינו העובדים שקופית מחאה כנגד סגירת הערוץ.

בתאגיד השידור הציבורי מיהרו לפרסם בעקבות דחיית התיקון, שגזר את גורל החינוכית, כי ערוץ הילדים החדש יעלה לאוויר ב-15 באוגוסט, תחת המותג 'כאן חינוכית', וישדר מתכני ארכיון הטלוויזיה החינוכית.