בעקבות כישלון הניסיונות האחרונים להצלת הטלוויזיה החינוכית, החליטו ועדי העובדים ועובדיה הכאובים של התחנה להעלות אמש לשידור שקופית אבל המודיעה על "פטירתה". לטענת העובדים, הפעילה עליהם מנכ"לית הערוץ, ד"ר אורנה שמחון, לחצים כבדים על מנת להסיר את השקופית, שהועלתה כצעד ארגוני ובגיבוי ההסתדרות הכללית. אחרי שבליל שישי הוסרה מהמסך, אתמול שבה השקופית למסך, והיא שודרה עד הבוקר (ראשון) ב-8:00.

השקופית הועלתה לשידור ביום שישי בשעה 17:00 והביעה את מחאתם וכאבם העצום של עובדיה המסורים של החינוכית. לדברי הוועדים, בשעה 23:00 פנתה מנכ"לית החינוכית ראשי הוועדים באופן אישי וזאת על מנת ששקופית זו תוסר והשידורים ישובו לסדרם. לדבריהם, המנכ"לית לא היססה להשתמש באיומים אישיים כלפיהם ולהתנסח "בבוטות ובבריונות". כשסירבו העובדים להסיר את השקופית, פנתה שמחון ישירות למנהל חדר השידור תוך שהיא מאיימת עליו בפיטורים ובתלונה במשטרה בגין השתלטות על השידורים. מנהל חדר שידור החזיר את השידור לסדרו.

אתמול, שלח מ"מ יו"ר הסתדרות עובדי המדינה דורון קרני, מכתב להנהלת החינוכית, בו הבהיר כי הצעד הארגוני של שידור השקופית נעשה בידיעתו ובהסכמתו. "פעולה זו הנה פעולה חוקית שנעשתה במסגרת סכסוכי העבודה הקיימים עליהם הכריזה ההסתדרות כדין ואשר נוגעים לעובדי החינוכית" הדגיש.

"כל פעולה שביצע כל עובד של החינוכית במסגרת האישור שניתן הנה פעולה חוקית ואין בה משום עבירה מכל סוג לרבות עבירת משמעת, משום ששוב מדובר על פעולה שנעשית במסגרת סכסוך עבודה מאושר בגיבוי מלא של ההסתדרות (הדגשה במקור)" הוסיף, "על המעסיק נאסר לפעול לשבירת פעולות במסגרת סכסוך העבודה ובמידה ונעשו פעולות כאלה הן תיבדקנה על ידינו. אנו שומרים לעצמנו הזכות לפעול בכל האמצעים".

כאמור, אתמול שבו העובדים לשדר שוב את השקופית והיא תישאר על המסך עד הבוקר ב-8:00.

מהנהלת הטלוויזיה החינוכית נמסר כי "מנכ"לית הערוץ פנתה לוועדים בבקשה להסיר מידית את השקופית. החזרת השקופית נעשתה בניגוד לעמדת המנכ"לית והיא בוחנת את דרכי תגובתה".

בעוד כעשרים ימים צפויה הטלוויזיה החינוכית לסיים את שידוריה, לאחר 53 שנות שידור, זאת בהתאם לחוק השידור הציבורי שהובילו בשנת 2014 שר האוצר דאז יאיר לפיד ושר התקשורת גלעד ארדן. הצעתו של ח"כ מיקי זוהר להמשיך בשידורי התחנה תוך קיצוץ 40% מתקציבה נדחתה על ידי ראש הממשלה ולא הובאה להצבעת ועדת השרים לענייני חקיקה. ניסיון אחרון להציל את החינוכית נעשה ביום רביעי בלילה, כשביקש ח"כ זוהר להאריך את שידוריה בשנה נוספת במסגרת הסתייגות לתיקון לחוק השידור הציבורי, המבטל את פיצול התאגיד – אולם גם ניסיון זה הופל על ידי הקואליציה.

על אף שהתחנה תפסיק את שידוריה ב-14 באוגוסט, טרם נתקבלה כל החלטה רישמית בממשלה או בנציבות שירות המדינה, באשר לסגירת יחידת הסמך של משרד החינוך בה מועסקים העובדים. בועדי העובדים טענו כי השארתם של העובדים תלויים כך, באופן שיאלץ אותם ככל הנראה להמשיך ולהגיע "לעבודתם" גם לאחר סיום השידורים כשלא תהיה עוד כל עבודה בפועל לבצע – נועדה לשבור את רוחם של העובדים ולהביא לכך שיפרשו בתנאים פחותים אותם מציע האוצר. בתחילת השבוע שעבר הבהירו הוועדים לנציבות שירות המדינה, כי במידה ולא יובהר עתיד יחידת הסמך – יעתרו בנושא לבג"ץ.

מהנהלת הטלוויזיה החינוכית טרם נמסרה תגובה.