מפעל רותם אמפרט יעביר את פעילותו לאתר שלא יסכן עוד את נחל אשלים ומי התהום, זאת בעקבות הסכם שחתמה החברה עם ארגון 'אדם טבע ודין' ותושבי ככר סדום במועצה אזורית תמר, בסוף השבוע האחרון. בהסכם, המייתר את העתירה אותה הגיש הארגון, מצוינות סנקציות כספיות על המפעל במידה ויפר או ההסכם או לא יעמוד במועדים המוסכמים. בנוסף חויב המפעל לשלם 300,000 ש"ח לארגון, לכיסוי הוצאות המשפט.

ההסכם מסיר את הסיכון מפני הישנות אסון בנחל, כאשר חברת רותם אמפרט התחייבה לפנות את הבריכות עד 2020, ולהקים במקומן בריכות חדשות שלא יסכנו את הנחל. בנוסף כולל ההסכם שיקום נופי של הבריכות הקיימות וכן מנגנון להבטחת ההסכם בדמות קנס על כל יום של חריגה מהתאריכים הנקובים בהסכם. לצורך המעקב אחר השיקום התחייבה רותם אמפרט לשכור מומחה חיצוני, שיאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה, וכן לדווח על התקדמות השיקום לאדם טבע ודין מדי שלושה חודשים.

פגר יעל שנמצא בנחל אשלים 3 ביולי 2017. (צילום: מארק כץ רשות הטבע והגנים)

מים חומציים בנחל

"החברה לקחה אחריות מלאה לשיקום נזקי אסון נחל אשלים", מסרה חברת רותם אמפרט השייכת לכי"ל, "ופועלת כל העת להשיג הסכמה רחבה עם כל הגורמים לצורך שיקום האמון עם כלל הציבור. זאת, לצורך המשך פעילותה תוך שמירה על הסביבה. אנו מברכים על ההסכמות שהושגו".

כזכור, ביום שישי ה-30 ביוני התחרש אחד מאסונות הטבע הקשים בישראל, כאשר נפרצה הסוללה המזרחית בברכת האידוי מספר 3 של מפעל רותם אמפרט, ולנחל אשלים זרמו בין 100,000 ל-200,000 מ"ק של מים חומציים המכילים ריכוזים גבוהים של מתכות כבדות, פלואור כלורידים וזרחן. בעלי חיים רבים, בניהם עדר היעלים שבנחל, נפגעו קשה כתוצאה מהמים החומציים.

בריכה מספר 3 שקרסה וגרמה לאסון בנחל אשלים 30 ביוני 2017. (צילום: רשות הטבע והגנים)

"התחשבות מלאה בצרכי החברה"

בבדיקה שביצעו ב'אדם טבע ודין' לאחר האסון, גילו שבריכות הגבס, כולל זו שקרסה, לא היו אמורות לפעול ונדרשו לעבור שיקום. לאחר האסון הגישה חברת רותם אמפרט בקשה להקלות, במטרה להקים שתי בריכות גבס נוספות בסמוך לבריכה מס 3 שקרסה, וכנגד בקשה זו עתרו 'אדם טבע ודין' ותושבי ככר סדום ממועצה אזורית תמר.

עו"ד עמית ברכה, מנכ"ל אדם טבע ודין אמר כי "ההסכם עם רותם אמפרט מהווה צעד משמעותי בשיקום ובהגנה על נחל אשלים והסביבה. מימוש ההסכם יוביל להפסקת הפעילות חסרת האחריות של המפעל שהובילה לאסון נחל אשלים ולנזקים ארוכי הטווח שייקח שנים לשקמם. אדם טבע ודין תמשיך לפעול ולדאוג כי המפעל יצמצם את הסיכונים שבפעילותו למינימום ההכרחי, תוך התחשבות מלאה בצרכי הסביבה"

במאי השנה העריכו במשרד להגנת הסביבה ורשות הטבע והגנים את הנזק כלכלי שנגרם לנחל אשלים בעקבות האסון ב-397 מיליון שקלים. חוות הדעה כחלק מבקשה לאישור תובענה ייצוגית שהגישה פרקליטות מחוז דרום (אזרחי) על נזקים אקולוגיים וסביבתיים שנגרמו לטבע בשם אינטרס הציבור.