האם מותר למעסיק להחתים עובדת על כתב ויתור עם תום יחסי עובד ומעביד? מתי כתב ויתור אינו תקף?  על כך ועוד בטור זה.

המלך אדוארד השמיני הפתיע את בריטניה והעולם כשוויתר על המלוכה לטובת נישואים עם אהובתו האמריקאית, ווליס סימפסון, שהייתה גרושה ולפי צו הכנסייה האנגליקנית, מלך לא יכול להתחתן עם גרושה. ב-1936 חתם אדוארד השמיני על כתב ויתור, ובמקומו הוכתר למלך אחיו כבד הפה אלברט שאימץ את השם ג'ורג' השישי (לא להתבלבל עם אביו, המלך ג'ורג' החמישי, שעל שמו הרחובות קינג ג'ורג' בתל אביב וירושלים).

חתימה של עובד על כתב ויתור מול מעסיקתו לשעבר לא בהכרח תוביל לוויתור על מלוכה, ושינוי משק כנפי ההיסטוריה שהביא לבריטניה את המלכה אליזבת והנסיכה דיאנה, אבל עדיין יש כמה דברים שכל עובדת צריכה לשים לב אליהם לפני שהיא חותמת על אחד כזה.

במקרים רבים עובדים נדרשים לחתום עם תום יחסי העבודה בינם לבין מעסיקתם על כתב ויתור בד בבד עם עריכת גמר חשבון ותשלום של זכויות שונות. לפי כתב הוויתור, העובדת מצהירה בפני המעסיק בחתימה עליו כי אין לה ולא יהיו לה כל טענות נגד המעסיק בגין תקופת עבודתה אצלה.

עם זאת, לא תמיד מעסיק יכול להחתים עובדת על כתב ויתור אלא רק במקרים בהם הוא משלם לעובדת זכויות ביתר או במקרים כאשר ישנה מחלוקת בין הצדדים ועל מנת להביא לפתרונה הצדדים מגיעים להסכמות ביניהם שמוצאות ביטוי בהסכם סיום העסקה, שלצדו העובדת חותמת על כתב ויתור ולפיו אין לה כל טענות נגד מעסיקתה לשעבר.

אז למה צריך לשים לב:

  • מעסיק לא רשאי להתנות תשלום כספים המגיעים לעובד שאינם שנויים במחלוקת בחתימת העובד על כתב ויתור
  • המעסיק גם לא יכול להתנות בחתימה על כתב ויתור קבלת כספים המגיעים לעובד מכוח הסכם קיבוצי, חוזה אישי או חוק
  • עובד לא צריך לחתום על כתב ויתור במקרה בו המעסיק משלם לו זכויות מכוח הסכם קיבוצי, צו הרחבה (למשל דמי הבראה) חוק (למשל חופשה שנתית) או חוזה אישי
  • נוסח כתב הוויתור לא יכול להיות גורף מדי, בלתי סביר ובלתי מידתי
  • כתב הוויתור צריך להיות חד משמעי וברור. בנוסף, העובד צריך להבין היטב את תוכן כתב הוויתור
  • גם במקרה של כתב ויתור מוצדק, חשוב לשים לב לזכויות שלא ניתן לוותר עליהן, כגון זכויות מוסריות בקניין רוחני (שהן מכוח הדין ורלוונטיות לעיתונאים ואנשי אקדמיה, למשל), הזכות לתבוע בגין נזק גופני נסתר שעלול להיגרם לאחר זמן (רלוונטי במיוחד במקרה של חשיפה לחומרים מסוכנים וכדומה), הזכות לשם טוב ומוניטין מקצועי, הזכות לחופש העיסוק (שהגבלתה ככל שהיא לגיטימית ניתנת רק במשורה ועל פי הוראות ההלכה הפסוקה), וכדומה.

 

חשוב לשים לב! במקרה בו כתב הוויתור לא עונה על הכללים, כלומר, גורף מדי, מתייחס לזכויות מכוח הסכם קיבוצי, אישי או חוק או במקרה שהעובדת לא מודעת לתוכן כתב הוויתור אז לא יינתן לכתב הוויתור כל תוקף או משקל.