בכנס של אגף החשב הכללי שהתקיים הבוקר (שני) בירושלים, אמר החשב הכללי רוני חזקיהו כי "לא הכל בשליטה בנושא הגרעון אך הסטייה לא תהיה גבוהה בסוף השנה. נסתכל על הגרעון בראיה שנתית, ההוצאה בוצעה במאה אחוז. העודף הוסט להורדת החוב. ההערכות אכן מתאימות. זו כרית הביטחון שלנו".

דבריו של החשכ"ל חשובים בעיקר מאחר והוא עומד בראש האגף האמון על ניהול הוצאות המדינה. מנקודת מבטו יכול החשכ"ל להעריך האם הגידול בהוצאות הממשלה שנרשם במהלך החודשים האחרונים נובע מפריסה נכונה יותר של הוצאות המשרדים לאורך השנה, זאת בניגוד לשנים קודמות בהן הוצאה גבוהה התרכזה לחודש דצמבר. במקרה כזה יכול החשכ"ל להעריך האם בחודשיים הקרובים ישמרו הוצאות הממשלה בתוך היעד שהוצב להן במסגרת חוק התקציב. בנוסף אגף החשב הכללי אמון על ניהול החוב הממשלתי – המהווה נקודת מבט חשובה נוספת ביכולת להעריך כיצד תסתיים שנת התקציב הקרובה.

בהמשך דבריו הוסיף החשכ"ל כי "אין מתיחות בתוך האוצר. אנחנו עובדים בתיאום בכל נושא ונושא. הצורך ללבות מצב שלא נכון הוא מיותר ומזיק ברמה גבוהה. לכל מי שמתבטא בנושא כולל עובדי אוצר לשעבר, ומחלק ציונים – רק זורע פאניקה. מי שעושה זאת לא על בסיס נתונים פנימיים, נוקט באמצעים רעים ופוגע במשק".

כחלון אמר את הדברים על רקע רצף אמירות שנשמעו בשבוע שעבר, בעיקר בתקשורת הכלכלית, לפיהן הגרעון במצב המסכן את כלכלת ישראל. לפני נתונים שפרסם האוצר, הגרעון ב-12 החודשים הגיע ל-3.6%, גבוה מהיעד השנתי העומד על 2.9%. עם זאת יש לציין כי הנתונים עוד יכולים להשתנות, כפי שמסביר גם החשכ"ל, ובכל מקרה חריגה של 0.7% איננה בהכרח חריגה משמעותית.