נתוני ביצוע תקציב המדינה וגביית המיסים לחודש מרץ, אותם פרסם היום (רביעי) משרד האוצר, מראים כי הוצאות המדינה והכנסותיה נצמדות לקצב התכנון אבל הגרעון עדיין חורג. בניגוד לחודש שעבר, פרסם האוצר את הנתונים בשעות אחר הצהריים.

צד ההכנסות

גביית המיסים בחודש מרץ הסתכמה ב-28.8 מיליארד שקלים. מתחילת השנה הצטברו הכנסות של 82.5 מיליארד שקלים ממיסים, המהווים אחוז ביצוע של כ-25.6% מהיעד. ברשות המיסים מציינים כי כ-2.1 מיליארד שקלים מסך הגביה בחודש מרץ ניתן לייחס להקדמה של רכישת רכבים לקראת כניסתו לתוקף של המס הירוק.

עוד עולה מניתוח הכנסות המדינה ממיסים כי אחת ההשפעות של הקדמת רכישת הרכבים הופיעה בעקיפה של המיסים העקיפים (14.2 מיליארד שקלים) את המיסים הישירים (14 מיליארד שקלים).

באשר להכנסות המדינה ממקורות אחרים, בחודש מרץ נרשמה הכנסה גדולה יחסית בסך 6.9 מיליארד שקלים, לעומת הכנסה של מאות מליונים בלבד בחודשים ינואר ופברואר. רובה המוחלט של ההכנסה הגדולה במרץ מוסברת בהקדמת העברת המלווה של הביטוח הלאומי בסך שישה מיליארד שקלים. לשם השוואה, בשנה שעברה החלק הראשון של המלווה עבר רק בחודש אפריל.

צד ההוצאות

הוצאות משרדי הממשלה בחודש מרץ עמדו על 29 מיליארד שקלים, ומתחילת השנה עמדו על 82.5 מיליארד שקלים, שהם 23.9% מההוצאה השנתית המתוכננת.

המשרדים שמצליחים, בינתיים, להגיע למיצוי גבוה של תקציבם הם דווקא המשרדים הכלכליים (אוצר, כלכלה, חקלאות) עם שיעור ביצוע של 27.8%. מנגד, המשרדים החברתיים (חינוך, רווחה, בריאות) עומדים על ביצוע תקציב של 22.5% בלבד. מערכת הביטחון, שבדרך כלל מחזיקה בשיעור ביצוע גבוה לאורך השנה שאף מוביל לחריגות בסוף השנה, מסיימת את הרבעון הראשון עם ביצוע מרוסן יחסית של 26.2% מתקציבה השנתי.

באשר להוצאה הגבוהה של המשרדים הכלכליים, יש לציין כי בחודש מרץ בוצעה הוצאה חריגה של 1.7 מיליארד שקלים לקרנות הפנסיה הוותיקות. תשלום שבשנים קודמות בוצע רק בחודש דצמבר.

והפער ביניהן

מתחילת השנה צברה הממשלה גרעון מצטבר של 9.3 מיליארד שקלים, מתוך גרעון שנתי מתוכנן של 40.2 מיליארד שקלים.

אומנם מדובר בכרבע מהסכום המתוכנן בכרבע מימי השנה שחלפו, אך יש לציין כי התפלגות הגרעון לאורך השנה אינה אחידה. לרוב, בחודשי השנה האחרונים צוברת הממשלה את חלקו הארי של הגרעון. על פי תחזיות משרד האוצר, ללא צעדי התכנסות צפוי הגרעון השנתי להגיע לכ-50 מיליארד שקלים, שהם כ-3.6% מהתוצר.