הסתדרות המורים הודיעה אחר הצהריים (ראשון), שבועיים לפני תחילת שנת הלימודים, על הגשת מספר סכסוכי עבודה עקב פגיעה מתמשכת בעובדי ההוראה. הכרזת סכסוכי העבודה במועד זה תאפשר את השבתת שנת הלימודים עם פתיחתה בבתי הספר היסודיים ובגנים.

מהסתדרות המורים נמסר שסכסוכי העבודה הוגשו ביום חמישי האחרון לממונה הראשית על יחסי עבודה, עו"ד רבקה ורבנר. הגשת הסכסוכים באה בעקבות מספר שבועות בהן התריעה הסתדרות המורים על כך שהמשא ומתן בינה לבין האוצר תקוע בנוגע למספר סוגיות עקרוניות וביניהן: הרפורמה בחינוך המיוחד, פנסיות למורים שעבדו בהסכמי שכר שונים וספירת ימי המחלה. בנוסף לכך ציינה הסתדרות המורים עוד שתי סוגיות עליהן הוגשו סכסוכי עבודה: מורות נודדות (עובדות הוראה במתי"אות) ומנהלי מרכזי מחוננים.

הרפורמה בחינוך המיוחד שנבנתה בשנים האחרונות זוכה לביקורת רבה מזה תקופה ארוכה. הרפורמה החלה להיות מיושמת בתכנית פילוט במחוז צפון כבר בשנה האחרונה, לאחר חקיקת תיקון לחוק בקיץ שעבר, ואמורה להגדיל באופן ניכר את מערך החינוך המשלב בבתי הספר בכל רחבי הארץ. מטרתה צימצום כמות התלמידים המכוונים לחינוך המיוחד, אך לטענת ארגוני הורים ואנשי חינוך, ובראשם הסתדרות המורים, מדובר במהלך שהוא חפוז מדי ולוקה בחסר בגלל חוסר בתקצוב כוח אדם טיפולי (כיום חסרים למעלה מ-500 מורים בתחומים הפרא-רפואיים) וגרעון בהכשרת הסגל החינוכי. דבר זה יגרום, לטענת הסתדרות המורים, לנזק רב למערכת החינוך, לעומס ופגיעה הן בתלמידי החינוך המיוחד והן ברגיל.

סכסוך עבודה נוסף עוסק בסוגיית חישובי הפנסיה וימי המחלה. הסתדרות המורים דורשת פיצוי חד פעמי למורים שיצאו לגמלאות בשנים האחרונות ועבדו תחת שני הסכמי השכר (הישן ואופק חדש), אך הפנסיה שלהם לא מחושבת כלל על פי הסכמי אופק חדש. לטענת הסתדרות המורים האופן בו נגזרת ומחושבת הפנסיה לא ברור והיא דורשת מהאוצר שגובה הפנסיה יחושב כנגזרת קבועה מהמשכורת האחרונה. עוד מבקשים בהסתדרות המורים לעשות שינוי באופן בו מחושבים ימי המחלה בעת פדיון ימי החופשה ביציאה לגמלאות ליחס של יום ליום. כיום, מכל מורה מנוכים כיום 1.4 ימי חופשה על כל יום היעדרות בטענה (של משרד החינוך והאוצר) שימי העבודה של המורים משתנים באורכם. הסתדרות המורים מוחה נגד הביקורת הזו וטעונת שהמדיניות אינה הוגנת ומביאה את סכום הימים אתו יוצאים המורים לגמלאות לנמוך מזה של מקביליהם במגזר הציבורי.

נושא הפגיעה בשכר של המורות הנודדות עולה שוב לאחר שנה וחצי, כאשר המדינה הסכימה לבטל את חישוב החזרי הנסיעות של המורות הנודדות על פי כרטיסי מעבר, ולשלם להן החזרי נסיעות על כל נסיעה וזאת לאחר שחלק מתנאי ההעסקה שלהם לא השתנו מזה שלושים שנה. משרד החינוך מעסיק כ-4,500 מורות נודדות, מתוכן 1,200 מורות שמרכז עשייתן היא לימוד ילדים בעלי נכויות שונות וביניהם תלמידים עם לקויות שמיעה וראייה שלטענת הסתדרות המורים הן אינן מקבלות את תנאי העבודה להן הן זכאיות.

גם נושא העסקת מנהלי המרכזים למחוננים אינו חדש. הסתדרות המורים מסרה שבחודש מרץ 2019 היא הגיעה להסכמה עם המדינה בנוגע לתנאי העסקת מנהלי המרכזים למחוננים, שעובדים כיום ללא הסכם, אך עד כה לא התקבלה טיוטת הסכם להתייחסות. במקביל מתנהל משא ומתן כבר חודשים ארוכים בנוגע להסכמי שכר של מנהלות אשכולות גנים ומפתנים שלאחרונה הצדדים הגיעו להסכמות עקרוניות בנושא, אולם טרם נחתם הסכם.

"ישנה פגיעה יום יומית במעמד ובזכויות של עובדות ועובדי ההוראה, דבר שישליך ישירות על טיב החינוך של התלמידות והתלמידים במערכת החינוך" אמרה אמש מזכ"לית הסתדרות המורים, יפה בן דויד "הכרזנו על כמה סכסוכי עבודה בתחומים שבהם המשא ומתן עם משרד החינוך והאוצר הגיע למבוי סתום. בכל מקום שבו תהיה פגיעה באנשי החינוך שלנו נפעל. לא נשקוט עד שלא יימצא פתרון לכל הסוגיות".

ממשרד האוצר נמסר: הצדדים ממשיכים בדיונים כסדרם ואנו מקווים להגיע לפתרון בהקדם.