בדיון שהתקיים אמש (א') בבית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב, הודיעה חברת טלדור כי היא מכירה ביציגות התאגדות בוחני הנהיגה בהסתדרות, וכי תפתח עימם במו"מ לחתימת הסכם קיבוצי ראשון. ההכרה בהתארגנות באה רק לאחר עתירת ההסתדרות לבית הדין לעבודה.

בטלדור מועסקים כ-130 בוחני נהיגה ('טסטרים') אשר התאגדו בהסתדרות בחודש אוקטובר השנה. בתחילה דחתה הנהלת החברה את הודעת היציגות של ההסתדרות. בוחני הנהיגה נאלצו לנקוט צעדים ארגוניים, ובמקביל,  הגישה ההסתדרות לבית הדין בקשה דחופה להכרה בחוקיותה של היציגות, לניהול משא ומתן קיבוצי וכן בעניין הפגיעה בהתארגנות. ההליך התנהל בפני השופטת דפנה חסון זכריה, ובסיומו הגיעו הצדדים להסכמות בחסות בית הדין, לפיהן החברה מכירה ביציגות ההסתדרות במערך בוחני הנהיגה, על כל המשמעויות הכרוכות בכך – והצדדים יחלו במשא ומתן להסדרת תנאי העסקת הבוחנים בהסכם קיבוצי ראשון. במסגרת ההליך הוקפאו גם פיטוריהם של עובדים שהיו מעורבים בהתארגנות.

במסגרת ההסכמות, ידונו הצדדים גם ברצונה של החברה לבצע פיטורי התייעלות או שינוי מבני, ובמסגרת הדיונים ייבחנו גם חלופות לפיטורין. כמו כן הוסכים כי במידה ותבקש ההסתדרות לנקוט עיצומים, תיתן התראה בת 5 ימי עבודה. במהלך ימים אלו התחייבה ההנהלה שלא לנקוט הליכי פיטורים ואף לא לזמן עובדים לשימוע לפני פיטורין.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

בלב הויכוח המשפטי שהוכרע בהסכמות הנוכחיות, עמדה השאלה האם בוחני הנהיגה מהווים יחידת מיקוח בפני עצמם – קרי, זכאים להתארגן ולדרוש הסכם קיבוצי, או שמא נדרש שלפחות שליש מכלל עובדי חברת טלדור יתאגדו כדי להקים לחברה חובה לשאת ולתת עימם על זכויותיהם. חברת טלדור הנה חברת קבלן גדולה המעסיקה אלפי עובדים עובדים ומספקת שירותים בעיקר בתחומי ה-IT, מערכות מידע, פיתוח תוכנה ואפליקציות, אבטחת מידע ועוד. בשנים האחרונות במספר פסקי דין, הבהירו בתי הדין לעבודה כי במקרים של התאגדויות עובדים ראשוניות, ייטו להכיר, ולו באופן זמני, גם ב'יחידות מיקוח' קטנות כגון מפעל אחד מתוך קבוצה וכו'. זאת, במטרה להקל על מאמציהם של עובדים מתארגנים, ומתוך הכרה בחשיבותה של זכות ההתארגנות כזכות יסוד חוקתית.

חברי ועד הפעולה בחברת טלדור. (צילום: אגף הדוברות בהסתדרות)

בפרוטוקול הדין, ביקשה הנהלת טלדור להבהיר באמצעות באי כוחה, עורכי הדין טומי מנור ונועה פלר ממן, כי ההסכמה להסדר הפשרה ניתנה בהתאם להמלצת בית הדין, ואינה מהווה מבחינתה 'תקדים' שיחייב אותה בעתיד להכיר בקבוצות עובדים אחרות המועסקות ביחידות ארגוניות שונות או בפרוייקטים ספציפיים כ'יחידות מיקוח' נפרדות מכלל עובדי החברה בכל הקשור ליחסי העבודה והתארגנות קיבוצית.

זוהי למעשה הפעם הראשונה שבה בוחני הנהיגה מתארגנים לאחר ההפרטה הקשה שביצעה המדינה בשירות בחינות הנהיגה. עם קבלת פסק הדין ההסתדרות הפכה למעשה לארגון עובדים יציג במערך בוחני הנהיגה המופרט בשלמותו, הן בחברת טלדור שזכתה במכרז לשירותי בחינות נהיגה מעשיות באזור הדרום והן בחברת מילגם שזכתה במכרז זהה באזור הצפון. ההסתדרות יוצגה באמצעות עורכות הדין ענת גוטמן וסיוון רדיאן מהלשכה המשפטית באגף לאיגוד מקצועי. התאגדות העובדים מלווה על ידי צוות האגף להתאגדות עובדים ועו"ד רועי בליטנטל מאיגוד עובדי התחבורה.