נשיא בית הדין הארצי לעבודה, יגאל פליטמן, דחה את ערעורו של משרד התחבורה על עצירת הפרטתן של בחינות הנהיגה המעשיות ל-90 יום. לפני כחודש הורה בית הדין האזורי לעבודה בירושלים על הקפאתה של ההפרטה מצד אחד, ועל עצירת שביתתם של הבוחנים שנמשכה כשלושה חודשים מצד אחר, וכן על כניסת שני הצדדים למשא ומתן. החלטתו של השופט פליטמן התקבלה בהיעדר הצדדים.

"לאחר שעיינתי בבקשה ובכלל חומר התיק, נחה דעתי כי דין הבקשה להִדָּחוֹת, וזאת אף מבלי להידרש לתגובת ההסתדרות," קבע השופט פליטמן. בהמשך דבריו כתב, "ככלל אין ערכאת הערעור נוהגת להתערב בשיקול דעתו של בית הדין האזורי בכל הנוגע למתן או אי מתן סעדים זמניים, אלא אם שיקול הדעת הופעל שלא כהלכה. לא מצאתי כי המקרה דנן מצדיק חריגה מן הכלל".

פליטמן הוסיף וחיזק את עמדתו של בית הדין האזורי לעבודה ואמר כי "בנסיבות העניין, משעה שמצא כי חובת ההיוועצות בארגון עובדים לא התקיימה…. הרי שאין מנוס בשלב זה של ההליך, לצורך קידומה של ההידברות בין הצדדים הנדרשת נוכח משמעויותיו החמורות של מהלך ההפרטה עבור העובדים, אלא לעצור זמנית את מהלך ההפרטה תוך עצירת השביתה והשבת הבוחנים לעבודתם". לפיכך, כתב פליטמן כי לא מצא "כל טעם המצדיק התערבות במסקנות אלו של בית הדין האזורי, בשלב זה של ההליך".

כזכור, הסכימה ההסתדרות, לאורך הדיונים בבית הדין האזורי לעבודה, להצעות הפשרה של בית הדין שכללו את עצירת מהלך ההפרטה ל-50 יום בלבד, וכניסה למשא ומתן מול העובדים. משרד התחבורה דחה שוב ושוב את הצעת הפשרה הזו, ולפיכך התמשכה שביתת הבוחנים כשלושה חודשים, במהלכם נפגעו הן התלמידים והן מורי הנהיגה, עד למתן פסק הדין אשר עצר את הליך ההפרטה ל-90 יום.

במקביל להליך בבתי הדין לעבודה, הוגש גם בג"צ כנגד הפרטתן של בחינות הנהיגה המעשיות, על ידי ארבעה בוחני נהיגה, ומורה לנהיגה, המיוצגים על ידי עו"ד גלעד ברנע. העותרים טוענים כי בהפרטה זו יש כדי למסור את הסמכות המצויה בליבת אחריותה של הרשות המבצעת לידי גורמים המוּנעים משיקולי רווח.