"הארכת ההקלות בזכאות לדמי אבטלה למשך שלושה חודשים נוספים" כך דורשים יו"ר ההסתדרות ונשיא הארגונים העסקיים בפניה משותפת לשרי האוצר והרווחה החדשים. "הארכת משך ההקלות הזמניות, ובראשן הארכה גורפת של הזכאות לדמי אבטלה, לתקופה משמעותית, נדרשת לאור המחסור שצפוי להימשך בחודשים הקרובים באופציות תעסוקתיות חלופיות לדורשי עבודה".

בר-דוד ואמיתי מתייחסים לעובדה שבסוף מאי תסתיים הוראת השעה שקבעה הקלות לקבלת דמי אבטלה. במסגרת אותן ההקלות, זכו גם עובדים שלא צברו את מלוא תקופת האכשרה הנדרשת בחוק, וגם עובדים שיצאו לחל"ת ולא פוטרו, לדמי אבטלה. ללא הקלות אלה, מאות אלפי מובטלים ישארו למעשה ללא הכנסה כבר מהחודש הבא.

במכתבם מזכירים בר-דוד ואמיתי את הנתונים שפורסמו על ידי הכלכלנית הראשית באוצר, שירה גרינברג בדבר תחזיות האבטלה במשק. "ברור לכל כי תקופת ההתאוששות של המשק מהמשבר תימשך זמן רב. לפי תחזית הכלכלנית הראשית במשרד האוצר, שיעור האבטלה בחודש יוני יעמוד על מעל 15% ועד חודש אוגוסט לפחות יישאר מעל 10%".

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

בנוסף לדרישה להאריך את תקופת ההקלות בזכאות, דורשים בר דוד ואמיתי משר האוצר ושר הרווחה לסייע לאוכלוסיות מיוחדות הנפגעות במיוחד מהמדיניות של קיזוז של קצבאות הקיום מדמי האבטלה. "כמו כן, יודגש כי בתקופת המשבר התעסוקתי, עלה הצורך לתת מענה לבעיות מיוחדות בנוגע לזכאות לדמי האבטלה של אוכלוסיות מיוחדות שנפלטו ממעגל העבודה, כמו הקיזוז של קצבאות הקיום (מזונות, נכות והבטחת הכנסה) מסכום דמי האבטלה. סוגיות אלו מצריכות התייחסות דחופה, שכן מדובר באוכלוסיות החלשות ביותר, אשרהקצבאות חיוניות ליכולתן להתקיים.

יש לציין שהעמדה שמציגים בר-דוד ואמיתי תואמת עמדות של כלכלנים בעלי שם עולמי. כך לדוגמה במאמר שפורסם אתמול בניו יורק טיימס, קורא הפרופסור לכלכלה, זוכה פרס נובל, פול קרוגמן לממשל בארצות הברית להמשיך בהקלות בדמי אבטלה על מנת לסיע למשק האמריקאי לצאת מהמשבר ולמנוע פגיעה אנושה במליוני אמריקאים.

בשולי מכתבם מזכירים השניים גם את המודל הגרמני לתמיכה בתעסוקה חלקית, אותו הציעו ראשי המגזר העסקי יחד עם ההסתדרות לפני כשבועיים ועליו הם מבקשים לכנס דיון נוסף.