יו"ר דירקטוריון 'כלל ביטוח', דני נוה הודיע כי בכוונתו לפרוש בסוף השנה מתפקידו, לאחר שהמהלך שהוביל להדחת המנכ"ל יורם נווה, כשל. על נוה נמתחה לאחרונה ביקורת בדו"ח הבודק, השופט (בדימוס) יורם דנצינגר, שקבע כי פעל בלא סמכות כשנפגש עם המנכ"ל וניסה לשכנע אותו לפרוש, לפני העלה את הנושא בדירקטוריון.

"סברתי כי החלפת המנכ"ל בעיתוי הזה נחוצה כדי להשיג תפנית עסקית משמעותית לכלל ביטוח כבר בשנת 2021, לטובת החברה", כתב בהודעתו על הפרישה, והדגיש כי כבר בתחילת מאי ביקש לזמן ישיבת דירקטוריון במטרה לדון בנושא, אך הדבר נמנע ממנו. לדבריו, גם כעת.

"משסברתי שצריך להחליף מנכ"ל והדבר נמנע ממני, נכון שלא אשא באחריות לתוצאות החלטה זו" הוסיף, "עד למועד סיום כהונתי אמשיך ואפעל בזהירות, באחריות, בשיקול דעת וללא משוא פנים לטובת החברה".

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

פרישתו של נוה תצא לפועל רק עם  כינוס האספה הכללית בחברה בסוף השנה, שייתכן ותוקדם.

לפני כחודש, הודיע הממונה על שוק ההון משה ברקת כי יבחן את נושא הניסיון להדחת המנכ"ל. עם זאת, הודיע שלא ימנע את כינוס הדירקטוריון לדון בהמשך כהונת המנכ"ל או בהדחתו, ובתנאי שזו תתואם עימו. בין היתר הודיע ברקת לאלפרד אקירוב המחזיק 10% ממניות כלל, ולמשה ארקין המחזיק 8% ממניותיה כי היתר האחזקה שניתן לו אינו מאפשר לו או למי מטעמו לפעול באופן שיביא להכוונת פעילות החברה, זאת בין היתר באמצעות מעורבות בתהליכי קבלת החלטות לגבי מיני דירקטורים ונושאי משרה בה.

על פי כלכליסט, הרקע להודעה זו היה מסר שהעביר ברקת לוועדת הביקורת של החברה, שאסר עליהם לדון בפיטורי המנכ"ל עד להגשת המלצות הרשות בעקבות דו"ח דנצינגר.

כלל ביטוח היא חלק מקבוצת כלל, הפועלת בארץ ובעולם, ומעסיקה כ-4,200 עובדים. נכון לשנת 2017,  החזיקה החברה נתח שוק של כ-18% משוק הביטוח בישראל והיקף הנכסים המנוהלים על ידה עמד על כ-182 מיליארד שקלים. החברה נסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב.