לאחר שאושר אתמול בממשלה, במשאל  טלפוני, מליאת הכנסת אישרה היום (רביעי) בקריאה ראשונה את הצעת חוק הביטוח הלאומי המבקש להעלות את שיעור קצבאות הנכות בעד החודשים ינואר עד דצמבר 2020.

העלאה האמורה תשולם כמענק חד פעמי בשתי פעימות בחודשים אוקטובר ודצמבר 2020. המענק האמור לא ייחשב כהכנסה לעניין כל דין.

"במטרה לשפר את רמת חייהם של אנשים עם מוגבלות", נכתב בדברי ההסבר להצעה, "הוחלט להקצות במסגרת תכנית פעולה המפורטת כאמור, סכום של 940 מיליון שקלים חדשים שיוקצו לטובת אוכלוסייה זו, וזאת כל עוד לא חוקק חוק התקציב".

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

22 חברי כנסת תמכו בהצעה ללא מתנגדים והיא תועבר לוועדת העבודה והרווחה להכנתה לקריאה ראשונה.​

על פי תזכיר החוק, המענק ישולם בשתי פעימות: הראשונה אמורה להיות משולמת בחודש באוקטובר, והשנייה עד סוף שנת 2020. הפעימה הראשונה היא רטרואקטיבית, ואמורה לכסות את הסכומים המגיעים לנכים על החודשים ינואר עד ספטמבר 2020, ואילו השנייה תכסה את החודשים אוקטובר עד דצמבר.

הנכים יקבלו מענק חד פעמי בגובה כ-1,700 שקלים באוקטובר, עבור מי שזכאי לקצבת נכות כללית  (כ-190 שקלים לחודש). עבור ילד נכה יועברו 490 שקלים לחודש. בסוף 2020 יקבלו את החלק השני של המענק, בסך 570 שקלים. ​