מבקר המדינה: חשמול הרכבת נדחה מ-2019 ל-2025. כשלים נמצאו גם בבטיחות העובדים ובמוכנות של כוחות החירום. המבקר קובל גם על הסטת הרכבות שבוצעה בשנה שעברה. רכבת ישראל: רכבת ישראל תלמד את הדו"ח ותפעל בהתאם למסקנותיו, כפי שעשתה בעבר וכפי שמציין הדו"ח הנוכחי. בשנה וחצי האחרונות קיבל הפרויקט תנופה משמעותית.

פרויקט חשמול הרכבת יסתיים רק ב-2025, 6 שנים אחרי תאריך היעד. מדובר בתאריך חדש, אחרי תאוצה דרמטית בפרוייקט, שמועד סיומו צפוי היה כבר להתארך עד 2029, כך על-פי דו"ח מבקר המדינה שמתפרסם היום (שני). מהדו"ח עולה כי רק 3.7 מיליארד שקלים בוצעו מתוך תקציב של כ-12.1 מיליארד שקלים (31%) ורק 64 קילומטר חושמלו מתוך 480 (13.3%) ק"מ בסך הכל.

המבקר מעריך כי כל שנת דחיה גורמת לנזק למשק בשווי מאות מיליוני שקלים ועוד נזק נוסף לחברת הרכבת עצמה, בשל הצורך לתחזק קטרי דיזל מיושנים.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

מכרז החשמול נערך בשנת 2015, אך ביצועו עוכב בשל הליכים משפטיים עד 2018. ב-2017 העריכה חברת הרכבת שהפרויקט יסתיים בדצמבר 2021 ובמאי 2019 דחתה החברה את השלמת הפרויקט לסוף 2029. במרץ 2020 עדכנה חברת הרכבת את מועד השלמת הפרויקט לסוף 2025שהוא המועד הנוכחי.

רכבת חשמלית מאפשרת ביצוע יותר נסיעות על-גבי אותן מסילות בזכות מערכות בלימה משופרות, הפחתת זיהום אוויר ופליטת גזי חממה ונסיעה שקטה יותר. חסרונן ניכר רק בתרחישי קיצון, כמו היתקעות רכבת במנהרה בזמן תקלה חשמלית, ללא מיזוג אוויר.

כשלון הקו המהיר לירושלים 

בלחץ שר התחבורה הקודם, ישראל כ"ץ, הרכבת נאלצה לפתוח את הקו המהיר והחשמלי לירושלים בטרם נפתרו כלל בעיותיו. המבקר מצא כי השיעור הממוצע של ביטולי הרכבות בקו המהיר לירושלים בין אוקטובר 2018 לדצמבר 2019 היה כ-%2.6 לעומת כ-%0.5 בקווים האחרים. מעבר לכך, המבקר מאשר את מה שטענו ארגוני הנוסעים בזמן אמת – לרכבת לא היה די ציוד רכבתי להפעלתו ולכן נגרמה פגיעה חמורה ברמת השירות לנוסעים, בעיקר בקו נהריה-ת"א. לעיכוב ברכישת הציוד אחראים בעיקר משרד האוצר ומשרד התחבורה, אך פרשה זו הובילה גם לפיטוריו של מנכ"ל הרכבת הקודם, שחר איילון, בשל אישור מדהים שהעניק לרכש בלתי מורשה של קרונות, ללא הסכמת האוצר.

מעקב אחר ביצוע פרויקט החשמול ופתיחת מעקב אחר ביצוע פרויקט החשמול ופתיחת בטיחות בעבודה בפרויקט החשמול חברת הרכבת הקו המהיר הרצלייה – ירושלים (מקור: דו"ח מבקר המדינה 2020)

בעיות בטיחות וחירום 

המבקר מצא כי לכוחות החירום אין כיום רכבים דואליים שיכולים לפעול גם על גבי פסי רכבת. התקציב לרכש הרכבים עבור מד"א טרם הועבר, המשטרה טרם יצאה למכרז לרכש הרכבים ורק מערך הכבאות וההצלה (כב"ה) הציג התקדמות בהליך הרכשנמצא כי לא בוצע תרגיל מרכזי מסכם נוסף לצורך תיקון הליקויים שהועלו בתרגילים הקודמים בהובלת כוחות חירום ופינוי נפגעים באמצעות הרכבת; נמצא חסר בציוד הנדרש של מד"א בתחנת נבון; צפויים קשיים בפינוי נפגעים ממפלס התחנה התחתון למפלס הכניסה ולא הוסדרה מערכת קשר בין מד"א לבין גופי החירום האחרים.

הליקויים עוד לא תוקנו 

מרבית הליקויים שמצא מבקר המדינה בדו"ח קודם בנושא, לא תוקנו גם בדו"ח המעקב הנוכחי, למעט מינוי מנהל לפרויקט החשמול. המבקר ממליץ לבדוק את המשמעויות הכלכליות לרבות תועלות משקיות בעת תיעדוף קידום החשמול של הקווים השונים. על חברת הרכבת, משרד התחבורה וכוחות החירום: כב"ה, מד"א והמשטרה, להפיק לקחים מהליקויים בהתארגנות לאירועי חירום בהפעלת הקו המהיר לירושלים, שאם לא יתוקנו הם עלולים לעלות בחיי אדם עקב התמשכות זמן הפינוי באירוע חירום בקו המהיר ובקווים אחרים.

תגובת רכבת ישראל: 

רכבת ישראל תלמד את הדו"ח ותפעל בהתאם למסקנותיו, כפי שעשתה בעבר וכפי שמציין הדו"ח הנוכחי. בשנה וחצי האחרונות קיבל הפרויקט תנופה משמעותית. לוחות הזמנים הוגדרו מחדש ומגלמים הקדמה של כחמש שנים בהשוואה למאפייני הפרויקט שבדק מבקר המדינה.

לוח הזמנים החדש שסוכם עם המדינה הואץ משמעותית ובמסגרתו הקו החשמלי בין ירושלים להרצליה הושלם והופעל מסחרית לנוסעים בהקדמה של חצי שנה בהשוואה להתחייבות של הרכבת למדינה. בתקופה האחרונה, שאופיינה בהפסקה וצמצום תנועת הרכבות בשל הקורונה, שולבו קבלנים נוספים, והואצה הקמת תשתית החשמול של הקו מאשקלון לטבעת השרון (בני ברק, ראש העין, כ"ס, הרצליה), ובמקביל מואצת השלמת המוסך החשמלי באשקלון שיקלוט את הרכבות החשמליות החדשות שיגיעו במהלך השנה הקרובה. לשמחתנו הישגים אלה מקבלים ביטוי בדו"ח המבקר, כמו גם הפקת לקחים נוספים כגון ביצוע הרצות מספקות, מינוי בעלי תפקידים עליהם הומלץ על-ידי המבקר בעבר, והצטיידות בכלי רכב וציוד.

תגובת משרד התחבורה: 

למרות הערת המבקר על עיכובים בהשלמת חשמול הרכבת, משרד התחבורה ניצל בשנה האחרונה את השבתת תנועת הרכבות בתקופת הקורונה לביצוע מבצעי תשתית מורכבים התומכים בפרויקט וקיצר את לוחות הזמנים בשנה ועד חמש שנים, בקווים שונים ברשת המסילות. כך למשל, חשמול קו הרכבת בין אשקלון לרעננה הוקדם בשנתיים וחשמול קו נהריה-תל אביב הוקדם בחמש שנים. 

חשמול הרכבת הוא אחד הפרויקטים המרכזיים שמשרד התחבורה מקדם בשנים האחרונות. משרד התחבורה נתן עדיפות לביצוע מיזם חשמול הרכבת, שהביא לקידום העבודות, אף על חשבון תנועת הנוסעים, להם סיפק המשרד פתרונות תחבורתיים חליפיים; שולבו קבלנים מקומיים לביצוע עבודות הנדסה אזרחית התומכות במיזם החשמול והואץ ביצוע מוסך הקרונועים החשמליים באשקלון.

מהלכים אלה, לצד שילוב מנגנוני תמריץ בחוזה הקבלן, אפשרו רצף עבודה של הקבלן ותרמו לקליטה נרחבת של צוותי עבודה מחו"ל, הגבירו משמעותית את התפוקות בפרויקט, והביאו להקדמה דרמטית במועדי סיום העבודות על הקווים.

יצוין כי במכרז לביצוע עבודות החשמול, שנערך בשנת 2015, זכתה חברת SEMI הספרדית. לצערנו, תחילת העבודות התעכבה עקב תביעות משפטיות של המציעים שלא זכו, עד לחתימת הסכם פשרה בינואר 2018. כאמור, בשנה האחרונה, משרד התחבורה ורכבת ישראל השקיעו מאמצים רבים במימוש פרויקט החשמול.

האיחורים בקו ירושלים-ת"א צומצמו באופן משמעותי. הקו לסבידור הושלם בחודש מרץ. קו הרכבת המחבר את קשת השרון לאשקלון נמצא בתהליכי בניה מתקדמים וצפוי להיות מושלם עם השלמת מוסך הקרונועים.