תעריף החשמל צפוי לרדת בינואר הקרוב ב2.8%, בעיקר בשל תקבולים גבוהים ממכירת תחנות הכח של חברת החשמל, כך פרסמה אתמול (שלישי) רשות החשמל כחלק משימוע ציבורי לתעריף החשמל לשנת 2021.

אחד הגורמים המרכזיים להוזלת התעריף הוא תקבולים ממכירת תחנת הכוח רמת חובב ופריסת תקבולים ממכירת אלון תבור במסגרת הרפורמה בחברת החשמל.  תקבולים אלו הובילו להפחתה של כ-5.5%. גם הירידה במחירי הפחם והגז הובילה להפחתה של כ-1.9% בעלות החשמל.

ירידה זו במחיר החשמל קוזזה בשל גידול בכניסת אנרגיות מתחדשות ותוספת מתקנים המחליפים ייצור מזהם, שהובילה לתוספת של כ-1.4% במחיר. גם הכניסה לתוקף של מס בלו על הפחם החל מינואר 2021 העלתה את מחיר החשמל ב-1.5%.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

הצידוק להטלת המס מוטל בספק. בדרך כלל, מס בלו נועד לדכא צריכה, אלא שהנחיות שר האנרגיה כבר מחייבות לצמצם את השימוש בפחם למינימום האפשרי. במלים אחרות, המס על הפחם הוא עוד מס עקיף על הציבור דרך תעריף החשמל, ללא כל השפעה של ממש על משק החשמל.

מדוע אנרגיות מתחדשות מייקרות את התעריף?

מכרזי החשמל הסולרי בשנים האחרונות מסתכמים בישראל במחירי שפל של 14-23 אגורות לקוט"ש לעומת 27-30 אגורות לקוט"ש מדלקים פוסיליים. מכרז בודד בנסיבות מיוחדות הגיע עד 8 אגורות בלבד.

למרות זאת, מחירי השפל של המכרזים הזולים אינם משקפים את העלות המלאה של אנרגיות מתחדשות. במסמך השימוע המלא ניתן פירוט של התעריפים, וממנו עולה כי אנרגיות מתחדשות בפועל עלו לציבור הישראלי 67 אגורות לקוט"ש.

תעריף זה משקלל סבסוד מחוזים ישנים בטכנולוגיות ותיקות שנחתמו ל-20 עד 25 שנים קדימה. אנרגיית רוח נמכרה ב-50 אגורות לקוט"ש, מתקן ביו-גז מכר חשמל ב-39 אגורות לקוט"ש, ומתקן תרמו סולרי ב-71 אגורות לקוט"ש. מתקני גגות ביתיים זכאים לתעריף של 44-49 אגורות לקוט"ש. הירידה בעלות החשמל מאנרגיות מתחדשות מתרחשת ככל שמתחברים לרשת מתקנים סולריים חדשים וזולים יחסית.

ב-2021 צופה רשות החשמל עליה של כ-140% בהיקף ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות לעומת שנת 2019, ברובה ממתקנים חדשים, כך שהתעריף המשוקלל צפוי לרדת בחדות ל-45 אגורות. עם זאת, זה עדיין יקר יותר מחשמל מדלקים פוסיליים.

הערכה מדויקת יותר מזו הניתנת כאן, של התרומה הכלכלית, צריכה לכלול גם השפעות עקיפות. אנרגיות מתחדשות מפחיתות זיהום אוויר ופליטת גזי חממה, ובכך משפרות איכות חיים לצד תרומה כלכלית שלא משתקפת בתעריף החשמל ואיננה קלה לכימות.

בשנים הקרובות צפויים מחירי אגירת האנרגיה לרדת בחדות. רכישת מתקני אגירה בסוללות בהיקף משמעותי, תאפשר לשפר את יעילות המערכת, כמו גם לדחות לעתיד השקעות בתחנות כח חדשות ושדרוגים לרשת, בזכות ניצול משופר של משאבי הייצור והרשת הקיימים.

פרטי הקשר לתגובה לשימוע נמצאים כאן