עלות זיהום האוויר במפרץ חיפה מתעשייה וכלי רכב עומדת על בין 561 מיליון ל-1.3 מיליארד שקל בשנה, כך חושף מחקר חדש וראשון מסוגו שהתפרסם היום (שלישי). זהו המחקר הראשון שבוחן את עלות הנזק הכלכלי כתוצאה מזיהום האוויר שנפלט באזור מפרץ חיפה בשנת 2015.

עוד נמצא כי התמותה מזיהום תחבורתי גבוהה משמעותית מהתמותה מהזיהום התעשייתי שנפלט מהמפעלים הפטרו-כימיים. המחקר לא בחן את הפליטות מכלי השיט בנמל חיפה. העלות לתושב עומדת על כ-1,835 שקלים בשנה.

בסוף החודש צפויה ועדת המנכ"לים שבוחנת את עתיד מפרץ חיפה לפרסם את המלצותיה. היום מתוכננת להתקיים הישיבה האחרונה של הוועדה. "המחקר מחזק את הפעילות של המשרד לקידום תחבורה נקייה ולסגירת המתחם הפטרוכימי" אמרה השרה להגנת הסביבה גילה גמליאל (הליכוד) עם פרסום המחקר.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

מטרתו העיקרית של המחקר הייתה הערכת תוספת התחלואה, התמותה והעלויות הכלכליות הנגרמת מהפליטות המקומיות של חומרים מזהמים במפרץ חיפה. המחקר חשף כי הנזק הכלכלי הנגרם לציבור כתוצאה מעלייה בתחלואה ותמותה בשל זיהום האוויר המוגבר עומד על סכום שבין 561 מיליון שקל ל-1.3 מיליארד שקלים, נכון לשנת 2015.

עוד התגלה במחקר כי תחמוצות חנקן, שנפלטות מכלי רכב וכן מתחנות כוח ומפעלי תעשייה, גורמות למרבית מקרי התחלואה והתמותה. השוואה בין סקטור התעשייה לתחבורה העלתה כי התמותה כתוצאה מזיהום תחבורתי גבוהה משמעותית מזו הנגרמת בשל התעשייה במפרץ.

החוקרים מציינים כי המחקר לא לקח בחשבון פליטות של חומרים אורגניים נדיפים, וכן הוא אינו מתייחס לכלל לפליטות הקשורות בנמל חיפה. מחקר שהתפרסם לפני כשנה חשף כי הזיהום מנמל חיפה דומה בהיקפו לזה הנגרם מתחנת כוח גדולה.

המחקר בוחן את עלות הנזק הכלכלי הנגרם כתוצאה מזיהום האוויר באזור מפרץ חיפה, הידועה בתחלואה הרבה שבו, לפי נתוני שנת 2015. מאז, נרשם שיפור משמעותי בנתוני הפליטות, בעקבות תכנית לאומית שביצע משרד הגנת הסביבה באזור, כאשר פליטות תחמוצות החנקן הופחתו ב-26%, תחמוצות גופרית ב-13% ו-56% בחומרים אורגניים נדיפים. בנוסף, מאז האיסור על כניסת רכבי דיזל מזהמים לאזור המגורים, נרשמה ירידה של 19% בריכוזי תחמוצות החנקן באותם אזורים.

המחקר בוצע על ידי החוקרים פרופ' ניר בקר, ד"ר קרן אגאי-שי, ד"ר יוסי אראל, ד"ר גד שפר ועשהאל גרינפלד, בשיתוף פעולה של מכללת תל חי, אוניברסיטת בר אילן ואוניברסיטת חיפה, במסגרת קול קורא של משרד הגנת הסביבה ומשרד הבריאות.