ייצור החשמל בשנת 2020 עלה בכ-0.6% בהשוואה לשנת 2019, כך עולה מסיכום ייצור וצריכת החשמל שפרסמה היום (רביעי) "חברת ניהול המערכת", האמונה על ניהול משק החשמל בישראל. העלייה בייצור מורכבת מעליה של כ-1.9% הנובעים מאירועי האקלים הקיצוניים, בעיקר בקיץ ובעונות המעבר, וירידה של כ-1.3% הנובעים מההאטה במשק כתוצאה מהקורונה והסגרים האחרונים.

מהסיכום עולה כי בשנת 2020 עלה ייצור החשמל ב-0.6% לעומת הצריכה המקבילה אשתקד. העלייה נגרמה כתוצאה מתופעות אקלימיות, בחלקן חסרות תקדים, שבעוצמתן קיזזו את השפעת הקורונה על הירידה בביקוש לחשמל. הגידול בביקוש הביתי עמד על כ-7.6% ומאידך, המסחר הציבורי והתעשייה, המהווים כ-50% מסך הביקוש, ירדו ב-6.3% ו-3.8% בהתאמה. לאור מגמת הגידול באוכלוסיה בהיקף של 1.7%-2%, הרי שמדובר בירידה בצריכת החשמל לנפש.

מסיכום השנה עולה כי ישנה ירידה במגמת התפתחות הגידול בצריכת החשמל מ-2.2% לשנה ל-0.6% בשנת 2020, ירידה של 1.6%.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

מהנתונים, שנותחו על-ידי היחידה לסטטיסטיקה של החברה, עולות שתי מגמות הפוכות: מגיפת הקורונה, שאת השפעותיה על האטת המשק וצריכת החשמל אנחנו עדיין רואים, והן אף היו צפויות. המגמה השנייה, היא שינויי האקלים, שהגבירו את הצריכה בגלי החום הקיצוניים שנראו בקיץ ובעונות המעבר.

יורם כהן, מנכ"ל חברת ניהול המערכת, אמר כי מפתיע שלמרות הקורונה והשהייה הארוכה בבתים, צריכת החשמל אמנם עלתה מעט, אך ביחס לשנים האחרונות הייתה ירידה בשיעור הגידול. "דווקא שינויי האקלים הם אלה שהשפיעו על צריכת החשמל, יותר מהקורונה. נראה כי בשנים הקרובות השינויים הגלובליים באקלים ישפיעו על צריכת החשמל ובהתאם, קיבלו אלה התייחסות בתחזיות הביקוש ובתכנון משק החשמל".

כל המגזרים, למעט המגזר הביתי והמים, חוו ירידה בצריכת החשמל כתוצאה מהקורונה בהשוואה לשנת 2019. המגזר הביתי עלה לעומת 2019 בשל הסגרים ומעבר לעבודה מהבית ומגזר המים בשל השאיבה המוגברת עקב כמות המשקעים הרבה בשנת 2020.

השפעות שינויי האקלים

מנתוני החברה עולה כי במהלך 2020 התרחשו מספר אירועי אקלים קיצוניים, שהשפיעו על משק החשמל. בחודש מאי נשבר שיא ביקוש היסטורי והגיע ל-13,850 מגוואט המהווה גידול של 15% לעומת השיא בעונת המעבר הקודמת. הסיבה לכך היא גל חום שנמשך שבוע והיה חריג באורכו ובעוצמתו. בספטמבר שוב נשבר שיא ביקוש היסטורי והגיע ל-14,600 המהווה גידול של 8% לעומת שיא הביקוש הקיצי הקודם. גל החום בספטמבר נמשך לכל אורכו וגרם לעליה של 13% בייצור החשמל החודשי לעומת החודש המקביל אשתקד וזאת על אף מגפת הקורונה.

חברת ניהול המערכת הוקמה במסגרת הרפורמה במשק החשמל שקבעה כי יחידת ניהול המערכת, תפ״ט (תכנון, פיתוח, טכנולוגיות) והיחידה לסטטיסטיקה יועברו מחח"י לחברה עצמאית, בלתי תלויה ומקצועית. בתחילת דצמבר קיבלה החברה את האחריות על תפ״ט והיחידה הסטטיסטית והחלה לפעול. יחידת ניהול המערכת תועבר לידי החברה באמצע השנה. בראש החברה עומדים יורם כהן, מנכ"ל החברה, והאלוף (במיל.) סמי תורג'מן, יו"ר החברה.

החברה הממשלתית החדשה תפעל במספר תחומים עיקריים: ניהול התכנון והפיתוח העתידי של משק החשמל, ניהול יחידת סטטיסטיקה שאחראית על איסוף וניתוח הנתונים במשק וגיבוש תחזיות, ניהול מערכת החשמל, ניהול הסחר בחשמל וניהול משק החשמל בשעת חרום.