אוניברסיטת ת״א לא מנהלת מו״מ עם עובדי המחקר שלה בניגוד להחלטת בית הדין האזורי לעבודה. עובדי האוניברסיטה מועסקים בתחומי ליבה כגון מנהלי מעבדות, הנדסאים, אנשי מחשוב וחוקרים, שמועסקים מחדש מידי שלושה חודשים, ולא נכללים בהסכם הקיבוצי של עובדי המנהל.

"אנו תוהים כיצד נשיא אוניברסיטת ת"א עוצם עיניים ומאפשר בזיון בית הדין וזלזול בהחלטות שיפוטיות?", כתב ראש חטיבת ההשכלה הגבוהה בהסתדרות המעו"ף, ראובן פרי לנשיא האוניברסיטה פרופ' אריאל פורת. עוד ציין פרי במכתבו כי בעוד שבעבר אמר נשיא האוניברסיטה לעובדים שהפגינו בפתח ביתו כי ישנה מחלוקת על העובדות המשפטיות בתיק, כיום משהכריע בית הדין את העובדות לאשורן ואף הורה על קיום מו"מ בנושא  – אין עוד מחלוקת, היא נפתרה ועל הצדדים לנהוג על פי ההחלטה".

בתחילת החודש הורה השופט דורון יפת להנהלת האוניברסיטה כי עליה לנהל מו"מ באשר לתנאי עובדי המחקר והפרויקטים עם ההסתדרות ועם נציגי העובדים. בעקבות פסק הדין פנתה ההסתדרות הן למנכ"ל האוניברסיטה והן לנשיאה, בדרישה לקביעת מועדי המו"מ, אולם לעת עתה בלא תגובה.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

עובדי המנהל באוניברסיטת תל אביב מאוגדים בהסתדרות, אך לצדם נוספו במשך השנים כ-1,500 עובדי מחקר ופרויקטים כעובדים זמניים במשך תקופות ארוכות, שההסכם הקיבוצי אינו חל עליהם. התפקידים שממלאים העובדים שמחוץ להסכם הקיבוצי, שהם כמחצית מעובדי האוניברסיטה, הם בליבת העשייה של האוניברסיטה. הם עוסקים בהפעלת ציוד, יצירת והובלת מחקרים מדעיים, כתיבת מאמרים, גיוס מענקים והוראה לסטודנטים בתארים גבוהים. למרות חשיבותם, הם אינם נקלטים להעסקה באוניברסיטה כעובדים מן המנייןוחוזה ההעסקה עמם מתחדש מדי שלושה חודשים.

מאוניברסיטת תל אביב לא נמסרה תגובה.