ועדת הכספים אישרה אתמול את תכנית "חסכון לכל ילד". התכנית, אותה קידם שר האוצר משה כחלון, קובעת כי החל מינואר 2017  יופקדו מדי חודש כספי החיסכון על ידי המוסד לביטוח הלאומי לקופת גמל על שם הילד. לסכום זה יוכלו להוסיף ההורים 50 שקלים נוספים מתוך קצבת הילדים.

בנוסף, קובעת התכנית החדשה כי עם הגיעו של הילד לגיל 18 יפקיד הביטוח הלאומי 500 שקלים נוספים, ואם הילד יבחר לדחות את מועד משיכת הכספים עד לגיל 21, יפקיד המוסד 500 שקלים נוספים במועד הגיעו לגיל 21. המדינה תישא בכל עלויות הניהול עד הגיעו לגיל 21.

תכנית זו זכתה לביקורת בטענה שהיא אינה פרוגרסיבית ולא תוביל לצמצום פערים. התכנית שאושרה אכן מעניקה הטבה אחידה לכל שכבות האוכלוסייה, מבלי להתייחס למצב הכלכלי של משפחות הילדים החוסכים. גם האופציה של תוספת 50 שקלים מקצבאות הילדים לטובת החיסכון, יתכן ותביא לפער בין משפחות להם קצבאת הילדים היא מקור מחייה, ולא ירצו להשתמש בה לחיסכון, לבין משפחות בהן קצבאות הילדים אינן מהוות פאקטור משמעותי.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

על רקע הדיונים על התכנית  פרסם מכון טאוב תקציר מדיניות הבוחן חלופות שונות ליישום התכנית. בנוסף לחלופה אותה הציג האוצר, הציגו חוקרי המכון שלוש חלופות נוספות, המתייחסות למצבם הסוציו-אקונומי של המשפחות המשתתפות בתכנית. חוקרי המכון המליצו למדינה ליישם תכנית פרוגרסיבית הכוללת חיסכון לכלל ילדי ישראל אך נותנת תנאים מיטיבים לילדים הגדלים במשפחות עניות.

ברירת המחדל של התכנית היא השקעה בקופת גמל, אך אם ההורים יבקשו, הם יוכלו להעביר את הסכום להשקעה בבנק. הורי הילד יוכלו לבחור בכל עת במסלול ההשקעה בו ינוהלו הכספים.

בדיונים שהתנהלו בנושא זה בחודש יוני האחרון, התפתח ויכוח הנוגע לאפיק ההשקעה, עם בקופת גמל או עם בהשקעה בבנק. באגף התקציבים באוצר העדיפו אז את ההשקעה בקופת גמל, אשר יכולה להניב תשואות גבוהות יותר. החשבת הכללית, לעומת זאת, המליצה להשקיע בבנק, מאחר והוא מהווה אפיק השקעה סולידי יותר מקופות גמל שמושקעות בשוק ההון.

התכנית החדשה אושרה במסגרת התכנית הכלכלית לשנים 2015-2016.  החלטת הממשלה מבוססת על מסקנות הוועדה למלחמה בעוני (ועדת אללוף). סך התקציב שהוקצה לנושא עומד על 2.65 מיליארד ש"ח בשנה. בהתאם לתכנית,

שר האוצר, משה כחלון אמר כי "התכנית שמבוססת על מסקנות הוועדה למלחמה בעוני (ועדת אללוף) מהווה צעד נוסף לצמצום הפערים החברתיים בישראל, לקידום שוויון הזדמנויות למשפחות ממעמד הביניים והשכבות החלשות והגברת המודעות לחיסכון. התכנית תאפשר למי שהגיע לגיל 18 להתחיל את חייו הבוגרים עם כ-20 אלף שקל ביד ולפתוח בפניו הזדמנויות חדשות".

סגן השר, יצחק כהן הוסיף: "העמדת סכום התחלתי לזכות כל ילד בפתח חייו הבוגרים, ללא תלות במצב הפיננסי של הוריו, תרחיב את מגוון אפשרויות הבחירה העומדות בפניו, כגון: לימודים, פתיחת עסק או הכשרה מקצועית"