בניגוד לסיכום המקורי עם המדינה, בבית החולים החדש הנבנה באשדוד לא יהיו שירותי רפואה פרטית (שר"פ). בכך נסוגה המדינה מהסכם שנחתם בעבר עם חברת "אסותא" שתפעיל את בית החולים, לפיו 25% מפעילות בית החולים תהיה במתכונת פרטית. בית החולים אמור להיפתח במהלך 2017.

שר הבריאות יעקב ליצמן ושר האוצר משה כחלון דיברו בחודשים האחרונים על כוונתם לסגת מההסכם הקודם ולהגיע להסכם חדש עם אסותא, שבו לא יהיה בבית החולים שר"פ כלל. על פי דיווח ב"כלכליסט" תשלם המדינה לאסותא 409.5 מיליון ₪ בפריסה של מספר שנים בתמורה לביטול השר"פ.

המכרז להקמת בית החולים באשדוד נפתח באוגוסט 2009, לאחר מאבק שניהלה העירייה במשך עשרות שנים. ארבע חברות ניגשו למכרז, אך שלוש פרשו, וב-2011 הודיע שר האוצר דאז יובל שטייניץ ש"אסותא מרכזים רפואיים", שבשליטת מכבי שירותי בריאות, זכתה במכרז. על פי המכרז, אסותא תפעיל את בית החולים במתכונת דומה לזו של בית החולים "הדסה", אשר מאפשרת להנהלת בית החולים לגבות תשלום עודף, שלא במסגרת ביטוח הבריאות שיש לכל אזרח, עד להיקף של 25% מפעילות בית החולים.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

מדוע האוצר התחרט כעת? ייתכן שהסיבות לכך נעוצות בבעיות העמוקות שצפו על פני השטח בשנים האחרונות ביחס למודל המשלב רפואה פרטית בבתי חולים ציבוריים. ראשית, בית החולים הדסה בירושלים, שבו מתקיים מודל זה, נמצא בגרעונות עתק שכמעט הביאו לסגירתו במהלך שנת 2015. סיבה נוספת היא שהמודל המשולב מעודד שחיקה מתמדת באיכות הרפואה הניתנת באופן ציבורי, תוך מתן תמריץ לרופאים להעברת פעילותם לאפיק הפרטי.

אך בשילוב שירותים פרטיים במערכת הציבורית טמונה גם בעייה נוספת, עקרונית יותר: המודל המשולב מקדם שימוש במשאבים ציבוריים לטובת אלו אשר משלמים באופן פרטי לרופאים הפרטיים, ובכך מביא להפסד ניכר עבור הציבור הרחב אשר מממן את התשתית הציבורית דרך המיסים. כמובן, שהפגיעה בדרך זו במעוטי היכולת אשר אינם יכולים לרכוש את שירותי הרפואה הנעשים על בסיס התשתית הציבורית אשר מומנה גם מכיסם.

ניתן לומר בזהירות כי המגמה של משרד הבריאות בשנים האחרונות היא צמצום השר"פ בבתי החולים וכן צמצום העבודה של רופאים במערכת הציבורית במסגרות פרטיות. מגמה זו זכתה לתמיכה גם מהוועדה שהקימה שרת הבריאות הקודמת יעל גרמן, שהמליצה לא לאפשר שירותי רפואה פרטית בבתי חולים ציבוריים נוספים. ביחס לבית החולים באשדוד המליצה הוועדה למדינה להגיע להסכם חלופי עם אסותא שיבטל את מודל השר"פ – כפי שאכן נעשה. אך חלק מהמהלכים בצמצום השירותים הפרטיים, המהווים תיקון טעות בדיעבד, עוררו מחלוקת – למשל הניסיון של ליצמן להעביר בחוק ההסדרים רפורמה לפיה מנהלי מחלקות בבתי החולים הציבוריים יחויבו לעבוד אך ורק במערכת הציבורית. לאחר איום של הרופאים בשביתה, הוצאה הרפורמה בסופו של דבר מחוק ההסדרים, וגורלה יתברר כנראה בחודשים הקרובים.

ממשרד הבריאות נמסר כי "בעקבות עבודה של משרד הבריאות והאוצר עם הנהלת אסותא, הגיעה המדינה להסדר לפיו ביה״ח אסותא באשדוד יפעל במתכונת ציבורית בלבד. הסדר זה הוא חלק ממדיניות שרי הבריאות והאוצר לחיזוק מערכת הרפואה הציבורית בישראל."

תגובת אסותא מרכזים רפואיים: "אסותא מברכת על ההגעה להסכם עם המדינה, במסגרתו סוכם בין הצדדים כי אסותא תוותר על זכותה מכוח המכרז להפעלת שר"פ בבית החולים. הסכם זה יסייע לאסותא להמשיך ולפעול להקמתו של בית חולים אשר יהיה אחד המתקדמים והמובילים בישראל, לרכוש טכנולוגיות חדשות ולפתח שירותים רפואיים נוספים שיעמדו בסטנדרט הגבוה של אסותא מרכזים רפואיים. בימים אלה אנו פועלים במרץ להשלמת בניית בית החולים הציבורי ונערכים לפתיחתו ב- 2017, כאשר היערכות זו כוללת בין היתר גם גיוס צוותים רופאים ועובדים נוספים."