הממונה על השכר במשרד האוצר, ערן יעקב, ויו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן הגיעו אמש (שלישי) להסכמות על מודל שכר חדש לדיפלומטים בשליחות מדינת ישראל, ובכך בא לסיומו משבר תנאי ההעסקה של עובדי משרד החוץ. במהלך הלילה בין שני לשלישי נוהל מו"מ בהובלת יעקב וניסנקורן, ובשיתוף ועד עובדי משרד החוץ בראשות חנן גודר. בשנת 2014 הצדדים הגיעו להבנות עקרוניות בנוגע ללוחות זמנים לאימוץ מנגנון שכר, אך בשל חילוקי דעות בנוגע לאופן יישומו, המודל החדש טרם הופעל.

מודל השכר החדש כולל, בין היתר, מנגנון של התאמה ליוקר המחייה במדינות השירות, עידוד שירות במדינות מורכבות, וגם לוקח בחשבון את מבנה התא במשפחתי של השליחות והשליחים המחייב אותם, ברבים מהמקרים, לשמש כמפרנסים יחידים. בעקבות ההסכם, גובה שכר הנטו לשליח במדרגה הנמוכה ביותר, יעמוד על 18 אלף שקלים, אליו יתווספו תוספת ותק בשיעור 0.32% לכל שנת שירות ותוספת של 8% לשכר לכל דרגה. שכר השליחים בחו"ל ייקבע באמצעות המרת השכר האחיד, ליוקר המחיה בכל מדינת שירות. למרות שחיקת השכר המתמשכת מאז שנת 2002, לא הוסכם על פיצוי רטרואקטיבי.

חנן גודר, יו"ר ועד עובדי משרד החוץ (תמונה באדיבות המצולם)

במקביל להסכמות בדבר מודל השכר, נסללה גם הדרך לרפורמה במס החל על שכר המשרתים בחו"ל – ותחיל עליהם את כללי המס הנהוגים לגבי עובדים בישראל. עד היום היה נהוג להטיל מס כפול על השליחים, מס התואם את מדרגות המס של כלל עובדי ישראל ומס נוסף על שכרם המוגדל כשליחים. ביחס לנושא הפנסיה נרשם הישג חלקי לעובדים המצויים במסגרת הפנסיה הצורבת. עד היום, על אף השכר הגבוה יחסית ששולם לשליח בחו"ל, הפנסיה שלו חושבה עפ"י 'משכורת צל', כלומר עפ"י חישוב גובה השכר שלו במידה והיה משרת בארץ ולא עפ"י גובה השכר המשולם בפועל וזאת בניגוד לחישוב המס שחושב עפ"י גובה השכר ששולם בפועל ולא עפ"י חישוב 'צל'. אומנם בהסכם החדש מול האוצר ישנה תוספת של 50% לתשלום הפנסיוני לשליח אך לצערם של העובדים לא בוטל המושג 'משכורת צל'.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן, בירך את הצדדים ואמר כי: "העובדות והעובדים שמקדישים את חייהם לייצוג המדינה בזירה הבינלאומית, תוך הקרבה אישית משמעותית, ראויים לתגמול הולם עבור שליחותם. ההסכם מעגן מנגנון עדכון מודרני, שמציב את ישראל בשורה אחת עם מדינות מפותחות אחרות ביחס לשכר דיפלומטים. אני רוצה להודות מקרב לב לממונה על השכר, ערן יעקב, על כך שפעל בשיתוף פעולה מתוך הכרה בחשיבות תרומתם של השליחים. ברכות שלוחות גם לחברי ועד עובדי משרד החוץ, בראשות חנן גודר".

הממונה על השכר במשרד האוצר, ערן יעקב בירך על הסיכום שהתגבש אחרי הידברות ארוכה בין הצדדים ואמר: "לראשונה גובש מודל מקצועי לקביעת שכרם של השליחים המשרתים בחו"ל ומתמודד עם המורכבויות הרבות בקביעת שכר במעל 100 נציגויות בעולם. המודל יסייע למשרד החוץ ולגייס עובדים מוכשרים ולאייש משרות בשירות הדיפלומטי לרבות במדינות שהשירות בהן מורכב. כולי תקווה שהסיכום יביא תועלת רבה ויסייע להצלחת משימותיה הבינ"ל של מדינת ישראל".

חנן גודר, יו"ר ועד עובדי משרד החוץ: "מציאות בה עובדי שירות החוץ נדרשו לממן את שירותם מכיסם הפרטי היא בלתי נסבלת ואני מקווה כי הסכם זה יצמצם את הפגיעה במשרד החוץ שקריסתו היא פגיעה בביטחון הלאומי. אני מבקש להודות ליו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן ולמנכ"ל משרד החוץ יובל רותם על המעורבות בקידום ההסכם".

אמנם משבר שכרם של השליחים הסתיים, אך עדיין הולך ונמשך משבר הירידה ההולכת ונמשכת במעמדו של משרד החוץ, המבוטא בקיצוץ תקציבי ואי איוש תקנים. בדוח השנתי שפרסם ביוני 2016, כתב מבקר המדינה שיש להוסיף 130 תקנים לנציגויות ישראל בחו"ל – אך במקום זאת קוצצו 50 תקנים.