נסיון של ארגון המנופאים לברר מי הגורם האחראי על בטיחותם של עובדים מעבר לקו הירוק, העלה תמונת מצב מדאיגה. במינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית שבמשרד העבודה, האמון על אכיפת החוק וחקירת תאונות עבודה בישראל, טוענים כי המנהל האזרחי ביהודה ושומרון הוא הגורם האחראי, אך שם טוענים כי האחריות נמצאת דווקא אצל משרד העבודה. כעת דורשים אנשי הארגון כי יימצא פתרון למצב בעייתי זה.

כזכור, במינהל הבטיחות טוענים כי חוקי העבודה לא חלים מעבר לקו הירוק, ועל כן אין בסמכותם לפקח על תנאי העבודה שאותם שטחים או לחקור תאונות המתרחשות בהם. כפועל יוצא, תאונות עבודה מעבר לקו הירוק גם לא מופיעות בדוחות התקופתיים שמפרסם המינהל.

ח'ליפה מוחמד ח'ליפה, שנהרג בינואר 2017 באתר בנייה במודיעין עלית (משמאל), אך התאונה לא נחקרה על ידי מינהל הבטיחות משום שהאתר נמצא מעבר לקו הירוק. (תמונה באדיבות המשפחה | צילום: Ruti Feuchtwanger)

בתשובה לפנייה בנושא מטעם ארגון המנופאים, טען רן כהן, מנהל תחום בכיר בטיחות בעבודה במשרד העבודה, כי "חוקי ותקנות הבטיחות לא הוחלו על איו"ש (אזור יהודה ושומרון, נ.צ.כ.). המנהל האזרחי הוא הכתובת לנושאים אלו". בחלופת מכתבים עם מנהלת לשכת מינהל הבטיחות, יפית אוחנה אוסטר, נאמר להם כי  "קיום הפיקוח על בטיחות בעבודה מעבר לקו הירוק מוטלת כיום על קמ"ט (קצין מטה, נ.צ.כ.) תעסוקה באיו"ש מר איציק לוי". אך כשפנו ללוי, השיב להם שהנושא אינו תחת אחריותו.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

בתגובה להתנערותם של אנשי מינהל הבטיחות והמנהל האזרחי מאחריות לבטיחות העובדים מעבר לקו הירוק, שלח ארגון המנופאים מכתב לראש המנהל האזרחי, תא"ל בן חור אחוות, ולמתאם פעולות הממשלה בשטחים, האלוף יואב מרדכי, בו דרשו שיימצא פתרון לפיקוח על נושא בטיחות העבודה בכלל, ובאתרי הבנייה בפרט.

"חשוב לנו להדגיש כי תחום הבטיחות בעבודה הינו תחום בעל פוטנציאל לסכן חיים לא פחות מאשר תחומים אחרים אשר הנכם אמונים עליהם – עובד בניין מת כמעט מדי שבוע" כתבו, "ההתעלמות והאדישות של המנהל האזרחי, ובמיוחד של המחלקה האמונה על נושאים אלו מביאים לכך שמספר ההרוגים מסרב לרדת, ויום יום אלפי עובדים נמצאים בסכנת חיים של ממש. פעולותיכם ומחדליכם, כפי שהן באות לידי ביטוי בענף הבניה, חותרות תחת עקרונות יסוד אוניברסאליים בדבר קדושת החיים וכבוד האדם".

"אנו פונים אליכם בזאת בדרישה למציאת פתרון הולם לתופעת חוסר הבטיחות בענף הבנייה באיו"ש, וכן בכדי למצוא  פתרון לשאר העבירות הרבות הנעשות במקומות אלו בתחום העבודה", סיכמו.

מכתב זה נשלח לפני כעשרה ימים וטרם נענה. בתגובה לפניית  דבר ראשון בנושא, טענו במנהל האזרחי כי "לצערנו, יש לעתים הרבה בלבול באשר לגורם האוכף את חוקי העבודה. הגורם הרלוונטי הוא משרד העבודה והרווחה אשר הפקחים לאכיפת החוק נתונים לו".

נראה כי בשלב זה, עד שיתערבו בעניין גורמים בכירים במשרדים והגופים השונים, ימשיכו העובדים מעבר לקו הירוק להיות חשופים לתנאי עבודה מסוכנים.