דבר ראשון
דבר ראשון בימת הבלוגים של דבר ראשון
תשוקה לחייםשחר חורב
חבר בתנועה הבוגרת של המחנות העולים, ואיש חינוך