דבר ראשון
דבר ראשון בימת הבלוגים של דבר ראשון
קוראת לאטורד טוהר
ד"ר ורד טוהר היא חוקרת הסיפור העברי ועולם הספר העברי הקדם מודרני