דבר העובדים בארץ ישראל
דבר ראשון בימת הבלוגים של דבר ראשון
יניב כרמל
רכז תוכן דבר ראשון