כל עובד שכיר צובר דמי מחלה אותם הוא יכול לנצל בעת מחלה. אין אדם בעולם כולו שאינו חולה לעתים ועל כן מדובר בזכות חשובה אשר נועדה להבטיח שכר לעובד גם בזמן מחלתו. ישנם גם סייגים לגבי סיום העסקה של עובד בזמן מחלה הבאים להעניק הגנה על העובד כדי שביטחונו התעסוקתי לא יפגע בגלל מחלתו או בזמן מחלתו.

האם ניתן לפטר עובד בזמן שהוא בחופשת מחלה?
חוק דמי מחלה אוסר על פיטורי עובד במהלך תקופת הזכאות לדמי מחלה הצבורה לו לפי החוק או לפי הסכם קיבוצי או אישי. כלומר, בעת שהעובד שוהה בחופשת מחלה לא ניתן לפטר אותו עד תום תקופת המחלה או עד תום מלוא מכסת ימי המחלה הצבורה לעובד, ככל שמדובר במחלה ממושכת.

חשוב – על פי לשון החוק  – ההגנה מפני פיטורים חלה רק כל עוד זכאי עובד לדמי מחלה. מכלל ההן ניתן לשמוע את הלאו – מעבר לתקופה זו אין לעובד כל הגנה מפני פיטורים וגם בית הדין לעבודה אימץ בפסיקותיו גישה זו.

חשוב – האיסור בחוק לא חל במקרה בו המעסיק נתן לעובד הודעה על פיטורים בטרם נעדר העובד עקב מחלתו וגם לא במקרה בו מקום העבודה פשט את הרגל.

חשוב – פיטורי עובד חולה, כפיטורי כל עובד אחר, כפופים לשימוע כדין. המעסיק רשאי לקיים שימוע גם בתקופת המחלה ואולם הוא אינו רשאי לפטר במהלך תקופת המחלה.

האם ניתן לפטר עובד בגלל מחלתו?
רק במקרה בו הוכח כי העובד אינו יכול לבצע את עבודתו עקב המחלה וגם אז יש להעדיף ביצוע התאמות שיאפשרו את המשך העבודה.

חשוב – פיטורי עובד בגלל מחלתו כאשר העובד יכול לבצע את העבודה (ואפילו כאשר הדבר דורש התאמות) הם פסולים ומנוגדים לחוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות ועובד רשאי לפנות לבית הדין לעבודה בתביעה לפיצויים בגין פיטורים שלא כדין.

האם עובד יכול להתפטר עקב מצב בריאותו?
בהתאם לסעיף 6 לחוק פיצויי פיטורים, עובד יכול להתפטר עקב מצב בריאותו והוא יהיה זכאי לפיצויי פיטורים כאילו פוטר.

הסעיף הוא אחד החריגים מהכלל בחוק פיצויי פיטורים (כמו למשל, התפטרות עקב העתקת מגורים והתפטרות עקב הרעה מוחשית בתנאי העבודה או נסיבות שבהן העובד אינו יכול עוד לעבוד במקום העבודה), הקובע כי עובד עם ותק של מעל שנה במקום העבודה זכאי לפיצוי פיטורים (בגובה של משכורת אחת עבור כל שנת עבודה) רק במקרה בו הוא מפוטר ולא במקרה בו הוא מתפטר.

האם עובד יכול להתפטר עקב מצב בריאותו של קרוב משפחה?
סעיף 6 לחוק פיצויי פיטורים קובע כי גם מקרה של התפטרות עובד עקב מצב בריאותו של קרוב משפחה מזכה אותו בפיצויי פיטורים כאילו פוטר. "קרוב משפחה" לענייננו הוא בן זוג של העובד לרבות ידוע בציבור; ילד; הורה; נכדו של העובד, סבו או הורה של בן הזוג של העובד הגר עם העובד ועיקר כלכלתו עליו.

האם העובד צריך להציג תעודות רפואיות בפני המעסיק כאשר הוא מתפטר עקב בריאות לקויה?
על העובד המתפטר עקב בריאות לקויה להוכיח באמצעות מסמכים רפואיים כי מצב בריאותו שלו או של קרוב משפחתו אינו מאפשר לו להמשיך ולעבוד אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה. במקרה בו אין מחלוקת לגבי מצבו הרפואי של העובד והשפעת מחלתו על כושר עבודתו – אין צורך להציג מסמכים רפואיים.

האם יש מקרים בהן על אף מצב בריאותו של העובד המעסיק יכול למנוע את ההתפטרות?
יתכנו מקרים שבהם אין בליקוי הבריאותי כשלעצמו סיבה מספקת להתפטרות. כך למשל, במקרה בו ניתן לקבוע סדרי עבודה אשר יענו על צרכיו של העובד והוא יכול להמשיך ולעבוד על אף מחלתו.

שנהיה כולנו רק בריאים.