ועדת הכספים צפויה להתכנס היום (רביעי) לדיון מיוחד, בניסיון של הרגע האחרון למנוע את הקיצוץ בקרנות הפנסיה הוותיקות. הדיון בוועדה הזמנית מתקיים על רקע הצהרת ההסתדרות כי תכריז על סכסוך עבודה במידה ולא ימצא פתרון, וכן על רקע הדיון בבג"ץ בעתירה שהגישו עמותות המבוטחים.

החלטת רשות שוק ההון על הקיצוץ בקצבאות המבוטחים בפנסיות הוותיקות החל מהחודש הקרוב מוצגת ע"י האוצר כתגובה לדחייה המתמשכת בהעלאת גיל הפרישה לנשים. את הקשר הזה יצר שר האוצר בנימין נתניהו כבר בשנת 2003, כשהמדינה הלאימה את הקרנות בטענה לגירעון אקטוארי, והעלאת גיל הפרישה לגברים ולנשים נועדה לאזן אותן. על פי המסמכים שהופצו אתמול לחברי הכנסת על ידי יועמ"ש הועדה מדובר בתהליך שהחל ב-2004, אז הועלה גיל הפרישה לנשים מ-60 ל-62, ונקבע כי העלאה נוספת לגיל 64 תתבצע בכפוף להמלצות של ועדה ציבורית. מאז ועד היום הנושא מתגלגל ללא הכרעה.

על פי מסמכים שהגישה רשות שוק ההון הביטוח והפנסיה לוועדת הכספים, הגרעון שנגרם לקרנות בגלל הדחייה בהעלאת גיל הפרישה נאמד עד ל-2016 בכ-4.6 מיליארד שקלים. כל שנת דחייה נוספת, משמעותה העמקת הגרעון ב-250 מיליון שקלים נוספים.

בוועדת הכספים מכירים את הנושא מקרוב. במהלך הכנסת ה-20 קיימה הוועדה ארבע ישיבות בנושא העלאת גיל הפרישה לנשים והשלכותיה. חברי ועדת הכספים תמכו בהעלאת גיל הפרישה לנשים, אך דרשו מהאוצר להרחיב את רשת הביטחון שתינתן לנשים במקצועות שוחקים ולנשים המשתכרות שכר נמוך ועתידות להיפגע מהמהלך. על הפערים הללו לא הצליחו חברי הוועדה ונציגי האוצר לגשר בטרם פוזרה הכנסת העשרים בדצמבר 2018.

בהיעדר המלצה מפורשת של שר האוצר, כפי שנדרש בחוק מ-2004, החליטה ועדת הכספים ליזום העלאה של גיל הפרישה באמצעות הצעת חוק פרטית של יו"ר הוועדה עליה חתמו 44 חברי כנסת נוספים. הצעה זו נתקעה בוועדת השרים לחקיקה בשל התנגדות משרד האוצר.

במהלך החודשים האחרונים מתנהל מו"מ בין ההסתדרות למשרד האוצר במטרה למנוע את הקיצוץ בקצבאות. עם זאת ההחלטה על פיזור הכנסת, וחוסר הוודאות במערכת הפוליטית, עצרו את הדיונים בנושא. בטרם פוזרה הכנסת ה-21 פנו חברי הכנסת מיקי לוי ואבי ניסנקורן (כחול לבן) ליו"ר הוועדה הזמני, ח"כ משה גפני בבקשה שיפעל לדחיית הקיצוץ בקצבאות הפנסיה. גפני מצידו פנה לממונה על התקציבים, שאול מרידור ולממונה על שוק ההון הביטוח והפנסיה, משה ברקת בדרישה שידחו את הקיצוץ עד לכינון הממשלה. בעוד שמרידור הסכים לקבל את מתווה הדחייה, ברקת שב וטען כי אין  אפשרות לדחות את הקיצוץ, בהיעדר מקור חלופי שיכסה על הגרעון האקטוארי של הקרנות.

על פי ההערכות, חברי הכנסת מכל הסיעות, מסכימים על הצורך הדחוף בביטול הקיצוץ הקצבאות. אחת על כמה וכמה כשמדובר בעיצומה של תקופת בחירות. יחד עם נציגי האוצר הם יצטרכו היום למצוא את הפיתרון שימנע את הקיצוץ ואולי אף את השבתת המשק.

מלבד הקיצוץ בפנסיות תדון היום ועדת הכספים גם בסגירה של בית הספר למלונאות תדמור, בתקציב סיוע מיוחד לתושבי מבוא מודיעין והראל שניזוקו בשריפה בשבוע שעבר ובמספר בקשות להעברות תקציבים ועודפים.