משרד העבודה והרווחה פרסם דירוג של הרשויות המקומיות בישראל על פי מספר צווי הבטיחות שניתנו בהן לאתרי בניה. "איחוד הכוחות בין מנהל הבטיחות לרשויות המקומיות הכרחי למאבק בהפקרות באתרי הבניה" אמר שר העבודה והרווחה חיים כץ. "אני קורא לראשי הערים להצטרף למאמצינו לבלימת הקטל באתרים, להשתמש בסמכויות שיש בידם כדי להפעיל לחץ נוסף על הקבלנים לשמירה על חיי אדם".

בראש הרשימה ניצבת ירושלים עם 65 צווי בטיחות, ולאחריה חיפה עם 47 צווים, חריש עם 42 צווים, אשדוד ועפולה עם 37, ותל אביב עם 32. יש לציין כי מספר הצווים בכל עיר עשוי להיות מושפע לא רק מהמצב היחסי של הבטיחות בה, אלא גם ממידת ההתמקדות של מנהל הבטיחות במשרד העבודה באכיפה ובמבצעים יזומים באתריה. עם זאת, מאחורי כל צו בטיחות עומדות הפרות בטיחות מסכנות חיים – דוגמת עבודה בלא מינוי מנהל עבודה כחוק, פיגומים לא תקינים, עבודה מסוכנת על מנופים, ליקויי חשמל, עבודה בלא אמצעי בטיחות נדרשים ועוד.

עוד ציינו במינהל כי גם ביבנה וגם באשדוד נהרגו חמישה עובדים מאז ראשית שנת 2018 ועד יוני השנה. בעיר חריש נהרגו ארבעה עובדים, ובירושלים ותל אביב, נהרגו 3 עובדים בכל אחת.

במשרד הדגישו כי באפשרות מהנדסי הערים להטמיע תנאים בהיתרי הבנייה וצווי התחלת העבודות הניתנים לקבלנים ולעשות שימוש ביחידות האכיפה על הבנייה בעיר, המפקחות על הנעשה באתרי הבנייה בעיר, בכדי לאכוף את התנאים הללו.

בכנס איגוד מבקרי הרשויות המקומיות שהתקיים היום בת"א הגיב חיים ביבס, יו"ר מרכז השלטון המקומי על פרסום משרד העבודה ואמר: "האחריות המלאה לבטיחות העובדים באתרי בניה היא של משרד העבודה שקיבל מהמדינה תקציב ותקנים לפיקוח לטובת הנושא.  על המשרד להפסיק להתנער מתפקידו  ולהתרכז במאמצים להגנה על עובדי אתרי הבניה כפי שנקבעה בחוק. המצב הקיים בלתי נסבל, חיי אדם אינם הפקרות. אני קורא למבקר המדינה החדש להיכנס לעובי הקורה בנושא ולבדוק את התנהלות של משרד העבודה שלצערנו אינו עושה עבודתו".

ביבס הוסיף כי "אין אחריות ללא סמכות. במידה שיבחר שר העבודה והרווחה לברוח מאחריותו לאתרי הבניה ושלומם של עובדי הבניה, הוא מוזמן לשבת עמנו באופן מסודר על מנת להעביר לצד האחריות, גם את מלא הסמכות והתקציב הנדרש לפיקוח".

כבר במרץ 2017, פנה מינהל הבטיחות שבמשרד העבודה והרווחה למרכז השלטון המקומי, בניסיון לרתום אותן למאמץ לשיפור הבטיחות באתרי הבניה, וקרא לעגן את תנאי הבטיחות ואת הדיווח על תחילת הבניה בדרישות היתרי הבנייה. המשרד אף הצביע על כך שעל העיריות מוטלת חובת פיקוח על הבטיחות בבנייה והריסה של בניינים בשטחן, ובפרט בהקשר של הקמת מנופים, בהתאם לפקודת העיריות. מרכז השלטון המקומי דחה בשעתו את הטענה כי אחריות זו מוטלת על הרשויות.

image.png


לפני כחודש קרא יו"ר מרכז השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין חיים ביבס לראשי הרשויות המקומיות להירתם למאבק בתאונות הבניין וביקש לקיים אסיפות הסברה בנושא בדגש על עובדי הועדות המקומיות לתכנון ולבניה האחראים על נושא התשתיות ברשויות המקומיות. "תאונות הבניה המרובות מחייבות טיפול מידי ומעמיק של כלל גורמי השלטון" מסר אז ביבס ל'דבר העובדים'. "הרשויות המקומיות יתגייסו ויעשו כל שביכולתן להגביר את הבטיחות בכל תהליכי התכנון והביצוע בתחום הבניה".

חשיבות ההירתמות של השלטון המקומי למאמץ זה לשמירה על חיי אדם, באה לידי ביטוי גם במותם של שלושה עוברי אורח כתוצאה מתאונות בסביבת אתרי הבניה ב-2018 ופציעתם הקשה של שלושה עוברי אורח נוספים. בשנת 2017 אירעו שני אירועים של נפילת מנופים שפצעו אף הם עוברי אורח. אירועים אלו לצד ריבוי תאונות העבודה, הובילו למספר יוזמות אזרחיות בערים שונות, בקריאה לעיריות לפעול להבטחת הבטיחות באתרי הבניה בהן.

תגובת "קו לעובד" להודעת משרד העבודה והרווחה בנושא דירוג הרשויות המקומיות בליקויי הבטיחות באתרי בנייה: "משרד העבודה כנראה שכח שהוא משרד ממשלתי ולא חברה אזרחית, ומזה קרוב לשנתיים חוזר וקורא לרשויות המקומיות לשאת באחריות ולקחת חלק בשמירה על בטיחות העובדים והציבור באתרי הבניה שבתחום שיפוט אותן רשויות. עד היום הרשויות לא הרימו את הכפפה. נדמה כי מן הראוי כי קריאה זו של המשרד תופנה בערוצים רשמיים ליועץ המשפטי של הממשלה ולשר הפנים על מנת שאלו יפעילו את סמכותם ויחייבו את הרשויות המקומיות במילוי חובותיהן, ובאם ידרש גם תיקון החוק לשם הרחבת החובות המוטלות על הרשויות המקומיות בהקשר זה."