הרשויות המקומיות מתנערות מאחריותן לבטיחות באתרי הבניין שבשטחן. בתגובה לדרישת מינהל הבטיחות שבמשרד העבודה והרווחה לעגן את תנאי הבטיחות בהיתרי הבנייה ויפעילו סמכויות פיקוח בנושא, השיבו אנשי השלטון המקומי כי האחריות על הנושא מוטלת, באופן בלעדי, על משרד העבודה והרווחה.

דרישות הבטיחות שדורש מינהל הבטיחות במשרד העבודה והרווחה שיעוגנו בהיתרי הבנייה של הרשויות המקומיות (גרפיקה: דבר ראשון).

המכתב שנשלח ביום ראשון העאחרון למשרד העבודה והרווחה, עליו חתומים מרכז השלטון המקומי, פורום ה-15 (פורום הערים העצמאיות) ומרכז המועצות האזוריות, הבהירו אנשי השלטון המקומי כי לשיטתם, סעיף 236(א') בפקודת העיריות המורה על אחריותן לקבוע אמצעי זהירות כנגד תאונות באתרי בנייה ולפקח עליהם הוא סעיף מיושן – שריד לתקופת המנדט הבריטי, בו נכתבה הפקודה.

"אין חולק, ואין קושי להבחין, כי הוראות אלה של פקודת העיריות, והאופן בו התיימרו אנשי משרדך לקרוא אותן, בניסיון להתנער מאחריות ולהעבירה לכתפי הרשויות המקומיות, אינן משקפות עוד מזה עידן עידנים את הדין במדינת ישראל",  כתבו בתשובתם והבהירו כי לאורך השנים נחקקה מערכת חוקים המחליפה סעיפים רבים מהפקודה, ביניהם גם סעיף זה.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

לטענתם, נושא הבטיחות במקומות העבודה – בכללם גם באתרי הבניין – הוסדר באמצעות פקודת הבטיחות בעבודה משנת 1970. ולכן, האחריות וסמכויות האכיפה והפיקוח בנושא זה "מסורות כל כולן לסמכותו ולאחריותו של משרד העבודה ולמפקחים מטעמו". כזכור, מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית מונה כיום 18 מפקחים בלבד, המופקדים על למעלה מ-13 אלף אתרי בנייה.

מחברי המכתב הדגישו כי השלטון המקומי יהיה מוכן להידבר ולסייע בנושא כפי יכולתו, אך הם מסרבים לקבל על עצמם את הדרישה להעמיד משאבי פיקוח ולהתנות את היתרי הבנייה בעמידה בתקנות הבטיחות כפי שנדרשו.

"ההתנערות של הרשויות המקומיות מאחריות, בראשות נציגיהן הבכירים מוטעית משפטית ומקוממת ציבורית" אמרה בתגובה הדס תגרי, יוזמת הקבוצה למאבק בתאונות בניין, "לא זו בלבד ששנים הזניחו את הבטיחות באתרי הבנייה שבשטחן, אלא שעתה הן נתלות בהזנחה זו כדי לטעון שסעיף 236 לפקודת הרשויות המקומיות, המטיל עליהן אחריות מפורשת לפיקוח על אתרי בנייה ולנקיטת צעדים למניעת תאונות, יצא משימוש בשל 'התיישנות'. זאת, על אף העובדה שהאחריות למניעת סכנה לציבור מאתרים אלה – להבדיל מפיקוח על בטיחות עובדים – מוטלת עליהן באופן בלעדי".

קריסת מנוף בבת ים (צילום: אילנה קלמן, mynet)

רק לאחרונה נפצעו ארבעה עוברי אורח בעקבות קריסת מנופים בבת ים וברמת גן. ארון החשמל המבוטן שמחץ למוות את העובד  גביד דלשד, לפני כשבועיים, נחת מטרים ספורים מן המדרכה עליה צועדים העוברים והשבים ברחוב בגין בתל אביב, סמוך לבסיס הקריה. בנובמבר האחרון ניחת "גשם של חומרי בניה" וקורות עץ שנפלו ממנוף ברחוב שאול המלך בתל אביב. גם האסון בחניון הברזל, בו נהרגו שישה עובדים בשנה שעברה – אירע חודשים ספורים בלבד טרם פתיחת החניון לציבור הרחב.

"עוד יותר מההיבט המשפטי מקוממת התנהלות הרשויות מבחינה ציבורית" הוסיפה תגרי, "בשנה האחרונה ראינו מקרים רבים של תאונות קטלניות וקשות שהתרחשו באתרי בנייה שלא דווחו כחוק למנהל הבטיחות אף שקיבלו היתר בנייה מהרשות המקומית, כגון התחשמלותו למוות של מחמד חמודה ז"ל בינואר האחרון בנצרת, התחשמלותו למוות של סוהייל נימר ז"ל בדצמבר האחרון באתר בבני ברק, ופציעתו האנושה באותו חודש של עובד כתוצאה מנפילה מגובה באתר לא מדווח בחולון. תאונות אלה עשויות היו להימנע אילו הרשות המקומית הייתה מתנה את מתן היתרי הבנייה בדיווח למנהל הבטיחות, ומפקחת על ביצוע דרישה זו, כפי הן מתבקשות עתה לעשות על ידי מנהל הבטיחות התעסוקתית".

לדבריה לא מדובר בפעולות שיחליפו את פיקוח מנהל הבטיחות התעסוקתית, כי אם בפעולות שנועדו להרחיב את מוטת האכיפה המדינתית הכוללת לטובת בטיחות הציבור הרחב והעובדים באתרים. "מצופה מרשות ציבורית שבשטחה אתרי בנייה מופקרים ומוזנחים, הנבנים לרווחת תושביה ומזרימים תקציבים לקופתה, שתנקוט בצעדים המינימליים המתבקשים ממנה כדי לסייע לרשות ציבורית אחרת בשמירה על חיי אדם ולא תעלים עין מפריעת חוק המתרחשת בתחומה".

,תגובת מינהל הבטיחות והבריאות במשרד העבודה והרווחה: בטיחות אתרי הבנייה בישראל, והתנהלות הקבלנים אשר לא עומדים בחובתם בחוקית והמוסרית לשמור על בטיחות עובדיהם, הפכה להיות איום אשר עלול לסכן את שלומם ובריאותם גם של אזרחים תמימים החולפים ליד האתרים או מתגוררים בסמוך להם.

מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, במשרד העבודה והרווחה, ניסה מזה מספר חודשים לקיים דיאלוג עם מהנדסי הערים, אולם חוסר ההיענות מצידם גרמה לכך שלא נגיע  לתוצאות המיוחלות, שהם צעדים מעשיים אשר נועדו לצמצם את ההסתברות שציבור האזרחים לא ייפגע כתוצאה מזלזול של קבלנים בשמירה על בטיחות העבודה באתרים. מאחר שברור לכל, שענף הבינוי, בכל הקשור לבטיחות, דורש טיפול מערכתי, רב משרדי ומשותף של כל הגורמים המשיקים לעניין, פועל משרד העבודה פועל ביתר שאת בחודשים האחרונים על מנת לגבש קואליציה רחבה של בעלי עניין ממשלתיים וציבוריים שיתמקדו כל אחד בתחומו הוא ויתרמו למאמץ הכולל אשר יביא לצמצום הנפגעים בתאונות עבודה בענף הבינוי ומיצוי הדין עם קבלנים אשר בהתרשלותם גרמו לפגיעה בעובדיהם.

על כן, אנו מצרים על תגובת הנגד הקיצונית מצד פורום ה-15 לפנייתנו הצנועה לרשויות שמנתה בסך הכל 5 סעיפים ספציפיים אשר אכיפתם היא אינטרס עליון של הרשות לאור השלכתם על בטיחות הציבור אותו הם מייצגים.

כך למשל, בקשתנו לביצוע בדיקות על עצם קיומו של תסקיר בדיקה לעגורן או הודעה למינהל על פעולת בנייה בשטח הרשות בכדי שנוכל לפקח על בטיחות עבודות הבנייה-הן בראייתנו אינטרס עליון של הרשות המקומית. גם אמירתו של פורום ה-15 לעניין סמכותם לפעול בנושאי בטיחות אינה עומדת במבחן המציאות, ולראייה ההודעה שפרסמה עיריית רמת גן לאחר מבצע שקיימה בעקבות נפילת העגורן בשטחה ,על סגירת 5 אתרי בנייה שפעלו ללא תסקיר בדיקה בתוקף של עגורן צריח. אנו קוראים לרשויות המקומיות להתעלות על עצמן, ולפעול איתנו כתף אל כתף במאמץ המשותף לכולנו להדברת נגע תאונות העבודה בענף הבינוי והגברת ההרתעה והאכיפה בשטח על קבלנים אשר התנהלותם הרשלנית עלולים לגרור לא רק פגיעה בשלומו של עובד אלא גם, חלילה, לסכן את שלומם של כלל האזרחים.