עם מינויו הרישמי לראשות ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, פנה ח"כ חיים כץ (הליכוד) לשר העבודה והרווחה איציק שמולי בקריאה לפעולה משותפת לצמצום התאונות בענף הבנייה. ח"כ כץ קרא לשר לפעול להביא להצבעה בוועדה תקנות שונות שהוכנו במשרד במהלך תקופת כהונתו, אך לא תוקנו בשל פיזור הכנסת ה-20.

המשרד התחייב להעביר שורה של חוקים ותקנות במסגרת הסכם הבטיחות בענף, שנחתם בנובמבר 2018. אולם, יישום מלא של סעיפי ההסכם נתקע בין היתר בשל השיתוק הפרלמנטרי של השנה החולפת.

במשרד פרסמו כבר להערות הציבור מתווה לרפורמה בקביעת מדרג האחריות והגדרות התפקידים באתרי הבנייה. בימים אלו מתקיימים מגעים בין ההסתדרות, התאחדות בוני הארץ, והפקידות במשרד במטרה לנסות ולהגיע להסכמות שיובאו בפני הוועדה בנושאים אלו. על פי ההסכם, נדרש התיקון להגדיר גם את האחריות המוטלת על החברות היזמיות באתרי הבנייה.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

סוגיות נוספות שהופיעו בהסכם, ועדיין לא הוסדרו בחקיקה, הן קביעת השתלמות בסיסית בתחום הבטיחות שתהיה חובה לכלל העובדים המורשים להכנס לאתרי הבנייה, בחינת נושא חיוב התקנת רשתות מגן לעבודה בגובה באתרים מסויימים והסדרת נושא ההקמה, הטיפול והפירוק של עגורני צריח – סוגיה שעלתה לכותרות לאחר התאונה ביבנה במאי שנה שעברה, בה נהרגו שישה פועלים שעסקו בפירוק מנוף.