חברת אלון חיפושי גז הודיעה היום (ראשון) בצהריים לבורסה על סירובן של נובל אנרג'י ודלק קידוחים להצטרף לתוספת להסכם תמר-חברת החשמל, אשר מטרתה להחזיר רכש גז של חברת החשמל ממאגר לוויתן למאגר תמר תמורת הנחה משמעותית במחיר.

לפי ההודעה, נובל ודלק טענו כי: "מטרת התוספת להסכם לגרום להפרת ההסכם הקיים בין חברת החשמל לבין שותפי לוויתן, וכן העלו טענות נוספות באשר לתוקפה של התוספת להסכם וישימותה".

שותפי הרוב בתמר (דור חיפושי גז, אלון חיפושי גז, תמר פטרוליום, ישראמקו, אוורסט תשתיות המחזיקים 53% מהמאגר) הודיעו כי יבחנו את האפשרויות המשפטיות העומדות בפניהם.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

לחצי התחרות בגז מתמקדות במאגר תמר

התוספת להסכם תמר מאפשרת לחברת החשמל לרכש כמויות גז נוספות ממאגר תמר בהנחה. החברה מחוייבת לרכוש השנה כמות מינמלית של 1.75 BCM במחיר יקר של 6.4 דולר ליחידת חום. התוספת להסכם מאפשרת לרכוש כמויות נוספות במחיר שבין 4.4 דולר ל3.7 דולר, תלוי בכמות.

שותפי הרוב קיימו מו"מ נפרד עם חברת החשמל, על מנת להתחרות בחוזה בין מאגר לוויתן לחברת החשמל, אשר מאפשר לחברה לרכוש גז במחיר של כ4.8 דולר. לחץ תחרותי זה מצד שותפי הרוב יכול לערער את השליטה של מונופול הגז בישראל בשוק, בו שותפות נובל אנרג'י ודלק קידוחים.

לאחר בחינה משפטית של מתווה הגז משנת 2015, קבעו הרגולטורים ומשרדי הממשלה כי דלק קידוחים צריכה לוותר כבר בימים אלו על זכות הוטו שלה על חוזים חדשים במאגר תמר, אך ויתור דומה מנובל אנרג'י יידרש רק בינואר 2022.

בשבוע שעבר התלוננה חברת החשמל לעו"ד מיכל הלפרין, הממונה על התחרות, בגין סירובה של נובל אנרג'י לספק גז ממאגר תמר, בשל אי הסכמת נובל אנרג'י לתוספת להסכם. לטענת חברת החשמל, מדובר בניצול לרעה של זכות הוטו, אשר מוקנה לנובל אנרג'י כבעלת נתח במאגר (25%) בצד המסחרי, אך לא בתור מפעילת המאגר.

בהמשך לכך, נובל אנרג'י שינתה את עצמתה והסכימה לספק גז בהתאם להזמנות חברת החשמל, תוך שהמחלוקת המסחרית על כלות הגז תוכרע בדיעבד, ולא תמנע אספקת גז לפי דרישת חברת החשמל.

נובל ודלק שולטות במאגרי תמר (47%) ולוויתן (85%). בסוף שנת 2021 אמורה להתחיל הפקת גז ממאגרי כריש-תנין, בהפעלת חברת אנרג'יאן היוונית, אך הפוטנציאל התחרותי של הפקה זו נמוך, היות וקיבולת ההפקה האפשרית קרובה למיצוי. לפיכך, הלחץ העיקרי לתחרות הגז נמצא כיום לא בין מאגרים, אלא בין השותפים במאגר תמר.