הממשלה אישרה אתמול (ראשון) את הצעת משרד האנרגיה ליעד חדש של 30% ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות עד 2030. כמו כן קבעה הממשלה יעד ביניים של 20% אנרגיות מתחדשות עד שנת 2025.

שר האנרגיה ד"ר יובל שטייניץ (הליכוד): "קביעת יעד חדש לאנרגיה מהשמש של 30 אחוז הוא בגדר מהפכה של ממש. משמעות הדבר שבעשור הקרוב נצטרך להכפיל פי שלושה את הקמתם של מתקנים סולאריים חדשים". לדברי השר, תוך כ-7 שנים תגיע ישראל למקום הראשון בעולם בייצור חשמל מאנרגיית השמש, מה שיוביל לירידה ניכרת בזיהום האוויר.

עוד כוללת ההחלטה מתן עדיפות להקמה של תחנות כוח צמודות תשתית או הרחבה של תחנות קיימות על פני הקמה של תחנות כוח חדשות.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

לפי הודעת המשרד, המהלך צפוי לחסוך למשק עד 8 מיליארד שקלים בשנה, כאשר העלות למשק צפויה לעמוד על כ-2-3% מתעריף החשמל בלבד. החיסכון יתבטא בעיקר דרך הפחתת הוצאות הבריאות בגין הפחתת התחלואה מזיהום אוויר.

השרה להגנת הסביבה גילה גמליאל, חברת מפלגתו של שטייניץ, הבעיה אכזבה: "התנגדתי להצעה בגלל שהיא גורמת למשק הישראלי להתמכר לגז. יעד של 30% אנרגיות מתחדשות ב-2030 הוא נמוך יחסית ומשאיר את ישראל מאחור, הרחק מהיעדים של המדינות המפותחות ואפילו המתפתחות". לדברי השרה, ההחלטה מנוסחת באופן מטעה ומנציחה, בפועל את השימוש בגז מזהם בישראל לשנים רבות. הצעת גמליאל להציב יעד של 40% אנרגיות מתחדשות ב-2030 לא התקבלה.

בדיון הוחלט כי שר האנרגיה ייבחן עד סיום שנת 2024 את עדכון היעדים לשנת 2030.

עד הביניים של 20% מתחדשות בסוף 2025 כולל התחכמות מיותרת. יעדי 2020, לדוגמה, היו של יצור בפועל של 10% לאורך השנה. הגדרת יעד באחוזים לסוף השנה מותיר מרווח פרשני לשאלה האם עמדו ביעד, בניגוד ליעד מדויק יותר של ייצור בפועל לאורך השנה.

הסרת חסמים למתחדשות, פחות תחנות כח חדשות בגז

ההחלטה כוללת צעדים שמטרתם לעודד את קצב ההתקנה של אנרגיה סולרית: הארכת פטור מהיטל השבחה על נכסים שיותקנו בהם מערכות סולריות; חובת מערכות סולריות במבנים שיקומו מכח מכרזי החשב הכללי, העדפת אמצעים משלימים כמו קידום אגירה; הגדלת ההשקעה במחקר ופיתוח והסרת חסמים ביורוקרטיים. סעיף נוסף עוסק בקידום התקנת פנלים סולריים בשטחים חקלאיים פעילים באופן שישפשר שימוש כפול בקרקע לחקלאות ולייצור אנרגיה במקביל.

במסגרת ההצעה מציין משרד האנרגיה כי אין בכוונתו לאשר הקמה של תחנות כוח חדשות המשתמשות בגז, למעט בתוספת יחידות ייצור בתחנות קיימות, או החלפה או שדרוג של יחידת ייצור קיימת.