דבר ראשון
דבר ראשון בימת הבלוגים של דבר ראשון
אחת שאכפת לההדר גינזבורג
"שתיקה היא כלי בידי מדכאים. דברי! מי ישמיע את האמת שלנו אם לא את או אני? דברי בקול! (...) מי ישבור את השתיקה? דברי! מי ילמד את בנותינו, אם לא את ואני? דברי בקול!"