דבר ראשון
דבר ראשון בימת הבלוגים של דבר ראשון
הווכחןיאיר ויטמן
הכי גרוע זה כשאומרים לך שאתה וכחן כי אין לך איך לצאת מזה בסדר. אז אתה פותח בלוג ומראה להם מה זה