דבר ראשון
דבר ראשון בימת הבלוגים של דבר ראשון
מגרש פרטייואב ויכסלפיש
יליד 1974, עיתונאי ספורט בכלי תקשורת שונים (פרינט ואינטרנט) מאז 1998. מתעניין במיוחד בכדורגל ובהיבטים חברתיים וכלכליים של ספורט. נרתע מספינים וכותרות צעקניות