דבר ראשון
דבר ראשון בימת הבלוגים של דבר ראשון
גשר צריואב רימר
חבר בתנועת דרור ישראל, חי על ציר ירושלים-ת"א, מנסה לחנך, מנסה להתחנך ומשתדל באופן כללי.