דבר העובדים בארץ ישראל

משבר בענף התעופה

16:25
23.07.2020