יו"ר ועדת העבודה והרווחה ח"כ חיים כץ (ליכוד) הניח על שולחן הכנסת הצעת חוק שנועדה לפתור את המשבר בקרנות הפנסיות הוותיקות.

ההצעה קובעת כי גיל הזכאות לקצבת פנסיה של כ-30 אלף נשים החברות בקרנות הפנסיה הוותיקות יעלה בהדרגה ל-64, בנפרד מהעלאת גיל הפרישה, העומד על 62. המשמעות: זכות הנשים להטבות מביטוח לאומי לא תפגע, אך הן יאבדו שנתיים של הכנסה פנסיונית. הקיצוץ בפנסיות, שנדחה פעם אחר פעם, יבוטל.

לפי הצעת החוק, ילידות שנת 1959 (בנות 61 השנה) יתחילו לקבל תשלומי פנסיה מגיל 62 וחצי; ילידות 1960 מגיל 63, ומי שנולדו מ-1961 ואילך יתחילו לקבל את תשלומי הפנסיה מגיל 64. קצב השינוי הזה גבוה בהשוואה לתכניות שהוצעו בעבר.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

השינוי המוצע אינו משפיע על זכאות לקצבת זקנה וזכויות סוציאליות אחרות מהביטוח הלאומי או זכויות המגיעות לאזרחים ותיקים, ואינו משפיע, כאמור, על גיל הפרישה.

הצעת החוק תעלה לדיון היום במסגרת דיון בנושא המשבר בפנסיות בכנסת, אך צפויה להיתקל בהתנגדות האוצר. כץ הגיש את החוק כהצעה פרטית והוא אינו צפוי להתעקש על פרטיה. מטרתו היא ככל הנראה לדחוף לפתרון המשבר למרות המצב הפוליטי.

בקרנות הפנסיה הוותיקות חברים כ-352 אלף מבוטחים. ב-2003 הולאמו הקרנות על ידי שר האוצר דאז בנימין נתניהו, ובתקנון שלהם נקבע סעיף שמחייב לעלות את גיל הפרישה לנשים ל-65 תוך 5 שנים כדי לאזן אותן אקטוארית. מאז ועד היום עלה גיל הפרישה לגברים ל-67 וגיל הפרישה לנשים ל-62 בלבד, בשל מחלוקות על אופן העלאתו.

בשנתיים האחרונות יש ניסיונות לפגוע בזכויות הפנסיוניות של כל החוסכים בקרנות הוותיקות ולקצץ את תשלומי הפנסיה באופן גורף ב-1.13%. זאת, על רקע טענות כי הדחייה המתמשכת בהעלאת גיל הפרישה פוגעת באיתנות הקרונות. באפריל נדחה הקיצוץ לסוף 2020, לאחר שנדחה מיולי בשנה שעברה. נסיונות אלו מגבירים את הלחץ לקבלת החלטה בנושא גיל הפרישה, למרות שאין קשר ישיר והכרחי בין שני המהלכים. 

קיצוץ תשלומי הפנסיה הוא תקדים בעייתי, שכן משמעותו שהמדינה מפרה חוזה ופוגעת בזכויות החוסכים. בפעמים קודמות שהנושא עלה יצאה הסתדרות הגמלאים למאבק, והצליחה לדחות את ההחלטה.

הצעת כץ מנתקת את הקשר שנוצר בין העלאת גיל הפרישה לקיצוץ בפנסיות הוותיקות, ולכן משרד האוצר צפוי להתנגד לה. עד כה לא הושג מתווה מוסכם להעלאת גיל הפרישה, כשבין האוצר לוועדת הכספים בראשות גפני התגלו חילוקי דעות לגבי גיל ההעלאה והמקצועות השוחקים שיוחרגו ממנה.

במשרד האוצר לא רצו להתייחס להצעה בטענה שמדובר בהצעת חוק פרטית שטרם הונחה על שולחן הממשלה.