דבר ראשון
דבר ראשון בימת הבלוגים של דבר ראשון
לבי במזרחאליהו פרץ
בין תפקידיו המקצועיים ניהל בצלב האדום את מחלקת השרות הסוציאלי ואיכות הסביבה-קשר אדם-עולם. מוסמך לרבנות ומשלב ומממש בתפקידו את ערכי היהדות והמסורת בערכי שמירה הסביבה וערכים של שוויון חברתי. רב בדימוס של קהילת סיני בתל אביב ומשתתף בצוות הרבנים של קהילת בית אל בבואנוס איירס.