דבר העובדים בארץ ישראל
דבר ראשון בימת הבלוגים של דבר ראשון
יאיר קליינבאום
בן 28, יהודי, כותב שירה ופילוסופיה, חוקר היסטוריה, עוסק בספורט וטיולים. עוזר המחקר של ההיסטוריון יואב גלבר במכון לעמיות יהודית במרכז הבינתחומי הרצליה. ומנחה את תכנית 'שעת שירות' בערוץ החללית, חולם בלילה וביום על היינריך היינה ודילן, ובאמת שמנסה לסגור כבר את התואר השני במכון ליהדות זמננו בירושלים