דבר העובדים בארץ ישראל
דבר ראשון בימת הבלוגים של דבר ראשון
שירה אקטואלית וליריתיעקב פרידמן
חבר קבוץ מעין-צבי מדור הבנים הראשון. בן 78. הייתי מזכיר, מרכז משק, מרכז גידולי שדה ומנהל המפעל. נשוי + 3, פנסיונר וטוב לי בחיים. הבלוג יכיל שירים אקטואלים ושירה לירית אוניברסלית.