בניגוד לסברה רווחת, רוב מוחלט של היינות אינו משתבח עם הזמן. חיי המדף של רוב היינות הוא חמש שנים כאשר בשנים אלה היין משתבח ואולם, לאחר שהוא מגיע לשיאו הוא מאבד מטעמו.

גם זכות הגישה לבתי משפט מוגבלת בזמן והכלל הוא כי תקופת ההתיישנות היא בת 7 שנים. בזכויות מכוח דיני העבודה נקבעו חריגים של תקופות התיישנות קצרות יותר, לעתים אפילו קצרות באופן משמעותי.

תקופת התיישנות נועדה למנוע הכבדת יתר על נתבעים, למנוע מצב המחייב אותם לשמור על ראיותיהם ולהיות חשופים לתביעות לאורך פרק זמן ארוך. תקופת ההתיישנות מבטאת את התפישה כי תובע אשר "ישן על זכויותיו" זנח למעשה את תביעתו, ותובע שכזה אף יוצר מצג של ויתור על התביעה כלפי הנתבע. הגבול שנקבע בדין להתיישנות תביעות מבטא גם אינטרס של המערכת המשפטית לעסוק בענייני ההווה, שניתנים לבירור באופן יעיל, ולא בעניינים ישנים שאבד עליהם הכלח ושיכול להיות גם קושי ראייתי לברר אותם.

מתי מתחילה הספירה לאחור של ההתיישנות? ממועד היווצרות העילה. כלומר, מהיום בו הופר החוק הרלוונטי.

  • שכר עבודה – תקופת ההתיישנות היא 7 שנים.
  • פיצויי פיטורים – תקופת ההתיישנות היא 7 שנים.
  • הלנת שכר עבודה – על העובד להגיש תביעה לא יאוחר מ – 60 ימים מהמועד בו שולם השכר המולן. במקרים מיוחדים רשאי בית הדין לעבודה לאשר הגשת תביעה גם לא יאוחר מ – 90 יום ממועד תשלום השכר המולן.

חשוב – במקרה בו השכר המולן כלל לא שולם, ניתן להגיש תביעה לפיצויי הלנה לא יאוחר משנה מהמועד בו השכר אמור היה להיות משולם.

במקרה בו המעסיק הלין את שכרו של העובד 3 פעמים בתקופה של 12 חודשים רצופים בתוך 3 שנים רצופות שלאחר יום תשלום השכר, תקופת ההתיישנות תהיה 3 שנים.

  • החזרי נסיעות – תקופת ההתיישנות היא 7 שנים.
  • הטרדה מינית בעבודה – תקופת ההתיישנות היא 7 שנים.
  • הפרת חוק שיווין הזדמנויות בעבודה (אפליה מחמת ארץ מוצא, מין, נטייה מינית, מעמד אישי, הריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ-גופית, היותם הורים, גיל, גזע, דת, לאומיות, מקום מגורים, השקפה, מפלגתם או שירות במילואים) – תקופת ההתיישנות היא בת 3 שנים.
  • דמי חופשה – תקופת ההתיישנות היא 3 שנים. חשוב לשים לב כי בתקופת העבודה, המעסיק רשאי למחוק חופשה צבורה שלא נוצלה בתום שנת עבודה, במקרה בו הוכח כי העובד סירב לצאת לחופשה והמעסיק התריע בפני העובד שעליו לצאת לחופשה.
  • דמי הבראה – תקופת התיישנות בת שנתיים שהיתה קיימת בהסכם הקיבוצי ובצו ההרחבה בוטלה והוחלפה בתקופת התיישנות של 7 שנים. ביחס לכך, נקבעו כמה הוראות מעבר:

מי שהועסק אצל מעסיק שחבר באחד מארגוני המעסיקים החתומים על ההסכם קיבוצי הכללי:

אם פוטר או התפטר לפני 10.7.2016 – ההתיישנות היא של שנתיים בלבד.

אם פוטר או התפטר לאחר 10.7.2016 – ההתיישנות היא של 7 שנים.

מי שהועסק אצל מעסיק שאינו חבר באחד מארגוני המעסיקים החתומים על ההסכם הקיבוצי הכללי: אם פוטר או התפטר לפני 8.1.2017 (מועד כניסת התיקון לצו ההרחבה לתוקף) – ההתיישנות היא של שנתיים בלבד.

אם פוטר או התפטר לאחר תאריך זה – ההתיישנות היא של 7 שנים.

  • פנסיה – עילת תביעה נגד המעסיק נוצרת ביום קרות האירוע (המועד בו היה על המעסיק לבצע את ההפרשות) ותקופת ההתיישנות היא 7 שנים.

יצחק צ'רצי'ל קלפטר שר "אם אני רואה זמן בסביבה/אני לוקח אותו, לוקח ת'זמן" וזה יפה לשיר המעיד על שלווה סטואית אבל לא בעמידה על זכויות מכוח יחסי עבודה