דבר ראשון

יום הניצחון על גרמניה הנאצית

08:29
15.05.2019
12:14
09.05.2018
17:33
08.05.2018
16:39
09.05.2017