ההסכמות שהושגו עם המדינה עוררו מחלוקת בקרב ארגוני הנכים. בעוד חלק מהארגונים, "הנכים הופכים לפנתרים" ביניהם, קראו להמשך המאבק, היו כאלה שטענו כי מדובר בהישג משמעותי, והטוב ביותר האפשרי בזמן זה. מנגד, גם במשרד האוצר נשמעו קולות המתנגדים להסכם, בטענה שאין למימונו מקור תקציבי.

ארגון הנכים הופכים לפנתרים, המתנגד כאמור להסכם,  ממשיך בחסימות הכבישים, בקריאה להשוואת קצבאות הנכות לשכר המינימום, והחל לאחרונה להתמקד בחסימת מתקנים אסטרטגיים, כדוגמת נמל אשדוד ונמל התעופה בן גוריון, ללא הודעה מוקדמת ולמשכי זמן ארוכים יותר.