דבר ראשון
דבר ראשון בימת הבלוגים של דבר ראשון
עמר כהן
כתב כלכלי בדבר ראשון