דבר ראשון
דבר ראשון בימת הבלוגים של דבר ראשון
החיים בראי התרבותראם שמואלביץ'
במה שונים זה מזה הקניבל מברזיל, הברוקר מוול סטריט, המחנכת מפינלנד והחלוצה מקבוצת כינרת? בתרבותם. כלומר: בכלכלה שלהם, בסוציולוגיה שלהם, בעבודותיהם, בערכיהם, באמנות שלהם, באמונות שלהם, בחינוך שקיבלו וכו'. לתרבות, כמכלול הקיום האנושי, ביטויים, יצירות ומופעים שונים באמנות, בכלכלה, בחברה וברוח. הרשומות כאן יבקשו להתבונן עליהם ומתוכם לכתוב על חיינו כאן.