דבר ראשון
דבר ראשון בימת הבלוגים של דבר ראשון
דברים מארץ נושבתאודי איזק
עוסק בחינוך ובידיעת הארץ. חי על גבולה המזרחי של הארץ, מקפיד לנשום גם את גבולה המערבי.