דבר העובדים בארץ ישראל
דבר ראשון בימת הבלוגים של דבר ראשון
דברים מארץ נושבתאודי איזק
עוסק בחינוך ובידיעת הארץ. חי על גבולה המזרחי של הארץ, מקפיד לנשום גם את גבולה המערבי.